Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility METU-s ösztöndíjak | Budapesti Metropolitan Egyetem

metu-s ösztöndíjak

Inspirál, ösztönöz és közösséget formál! 


A METU-n fontos, hogy ösztönözzük hallgatóinkat a lehetőségek kihasználására. Ugyanilyen fontos, hogy megadjuk a támogatást céljaik elérésére.

METU tanulmányi ösztöndíj

METU tanulmányi ösztöndíjban részesülhet minden olyan hallgató, aki

  • alap-, mester- vagy felsőoktatási szakképzési szakon önköltséges képzésben vesz részt,
  • a hallgatói jogviszonyát nem szünetelteti,
  • legalább egy lezárt aktív félévvel rendelkezik, és
  • a képzési idejét nem lépte túl.

A METU tanulmányi ösztöndíjat az előző lezárt aktív félév tanulmányi eredménye alapján, a legmagasabb korrigált kreditindexet elérő, de legalább 4,00 korrigált kreditindexet hallgatók nyerhetik el.
Egyenlőség esetén a teljes tanulmányi időre kalkulált, korrigált kreditindexet kell figyelembe venni.

METU tanulmányi ösztöndíjban beiratkozási évfolyamonként (I., II., III., IV. évfolyam), munkarendenként (nappali és levelező), karonként (ÜKT és ART), illetve képzési nyelvenként félévente 3-3 fő részesülhet.

A METU tanulmányi ösztöndíjat tanévente kétszer (az őszi és tavaszi félév elején) lehet elnyerni.

A METU tanulmányi ösztöndíj mértéke megegyezik az ösztöndíjat elnyert hallgató szakán az adott félévben hatályos önköltség 33 %-ával.

A folyósítás a teljes féléves tandíj befizetését követően, egyösszegben történik.

Pályázni nem szükséges, odaítélése automatikus, de a kiutalás feltétele, hogy a hallgatónak legyen alapértelmezett bankszámlaszáma rögzítve a Neptun rendszerben!

Metropolitan Kreatív Program

Legyél Te a közös nevező! Ösztönözzük azokat a hallgatóinkat, akik fontos szerepet játszanak a METU közösségi életében. A kreatív program keretében olyan egyetemi hallgatói projekteket támogatunk, amelyek a METU közösségi életét, közösségi tudatának erősítését, társadalmi felelősségvállalását támogatják.

www.metropolitan.hu/kreativ-program

Metropolitan StartUp Program

Támogatjuk a kreatív ötleteket! Értékteremtő projektek és üzletileg életképes programok megvalósítását segítjük anyagi támogatással. A maximális keret 1 millió forint projektenként.

www.metropolitan.hu/metropolitan-startup-program

MyBRAND ösztöndíj

A myBRAND ösztöndíjat ÜKT önköltséges képzésen az a hallgató pályázhatja meg, aki 

  • hat féléves képzés esetén legalább négy lezárt aktív félévet, vagy legalább 108 kreditet, 
  • hét és nyolc féléves képzés esetén legalább öt lezárt aktív félévet, vagy legalább 135 kreditet, 
  • művészeti, művészetközvetítő szakon hat féléves képzés esetén legalább négy lezárt aktív félévet, vagy legalább 108 kreditet teljesített.

Egyetem pályázat alapján minden félévben myBRAND ösztöndíjat ad, melynek egyszeri összege 100.000,- Ft.
A szakmai gyakorlat idején fizetendő támogatást pályázat alapján a Hallgatói Önkormányzat véleményének figyelembe vételével a rektor által kijelölt bizottság ítéli meg.