Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Kreatív Program | Budapesti Metropolitan Egyetem

Kreatív program

Hiányzik valami a METU-s közösségi életéből? Vagy csak egyszerűen van egy jó kreatív közösségfejlesztő ötleted, programjavaslatod, amit szívesen megvalósítanál a METU-n?

Akkor jelentkezz egyedül vagy társaiddal a Metropolitan Kreatív Programra!

Tegyünk együtt kreatívan a METU közösségért!

A pályázat célja

A Metropolitan Kreatív Program keretében olyan kreatív projektötleteket, alkotásokat, programterveket várunk, amelyek a Metropolitan közösségi életét, közösségi tudatának erősítését, társadalmi felelősségvállalását támogatják.

Kik pályázhatnak?

A METU bármelyik alap szakán aktív hallgatói státusszal rendelkező hallgató vagy hallgatói csapat (maximum 4 fő/csapat)

A pályázás módja

 • A programra az oldal alján letölthető pályázati űrlap lehet pályázni.
 • A pályázati anyagban kérjük bemutatni a projekt indokoltságát, célját, megvalósítandó feladatokat, szükséges erőforrásokat és a várható költségeket, valamint a megvalósító személyeket.
 • A pályázat során egy projekt a felmerülő költségeinek fedezéséhez maximum 500 000 Ft támogatást kaphat, és a projektek hossza nem lehet hosszabb 1 évnél.
 • A pályázatokat kizárólag elektronikus úton lehet benyújtani, a pályázati adatlapot kitöltve a kreativ@metropolitan.hu e-mail címre elküldve.

A bírálat menete

A pályázatot az egyetem oktatóiból és a Hallgatói Önkormányzat képviselőjéből álló Bizottság bírálja el az alábbi szempontok alapján.

 • projekt indokoltsága, hasznossága (10p)
 • elért hallgatók száma (5p)
 • projekt megvalósíthatósága (10p)
 • projekt kreatív tartalma (5p)
 • pályázati adatlap kidolgozottsága (10p)

A kiíró fenntartja a jogot a pályázat visszavonására, amennyiben a bizottság véleménye szerint egyik pályázat minősítése sem éri el a maximálisan elérhető pontszám 70 százalékát.

Díjazás

A díjazottak a projekt megvalósításához szükséges mértékű támogatásban részesülnek (maximum 500 000 Ft/ projekt). A pályázat során maximálisan 5 projektötlet kerül támogatásra.

A pályázat menete

 • A beadási határidőt követő 15 munkanapon belül a Bizottság értékeli és írásban értesíti a pályázókat az eredményről.
 • A Bizottság a pályázati eredményeket nyilvánosságra hozza.

Általános pályázati szabályok

 • Egy pályázó egy pályaművel egyszer pályázhat.
 • Pályázni a pályázati kiírás előtt meg nem kezdett projekttel lehet.
 • A pályázók kizárólag saját eredeti, szerzői alkotásukkal versenyezhetnek. E feltétel megsértése esetén a pályázat érvénytelenné válik, és a pályázó díjat nem kaphat, vagy ha ez a díjátadást követően válik ismertté, akkor a pályázó köteles a díjat visszaszolgáltatni. A versenyző a nevezési adatlap aláírásával a pályaművéről kijelenti, hogy az saját szerzői műve, továbbá felelősséget vállal azért, hogy az általa benyújtott versenymunka nem sérti más szerzői jogát. Több személy által közösen készített pályamű esetén a szükséges minden alkotó hozzájárulása a pályázat tartalmának közléséhez és a pályázat benyújtásához.
 • Érvénytelen pályázatok:
  • pályázók körén kívül eső pályázó
  • határidőn túl beküldött pályázat
  • hallgatói jogviszony szüneteltetése a pályázat benyújtásának vagy elbírálásának félévében
  • plágium, más szerzői jogát sértő pályázat
 • A nyertes pályaművekre a kiíró kizárólagos, területi korlátozás nélküli, a mű teljes védelmi idejére szóló, harmadik személyeknek is átengedhető, bármely felhasználási módra kiterjedő felhasználási jogot szerez.
 • A nem támogatott pályaművek megsemmisítésre kerülnek a döntést követően.
 • A nyertesek vállalják, hogy a díj elnyerését követően 24 hónapig a média és az egyetem rendelkezésére állnak pályázatuk ismertetésével.
 • A verseny kiírói felhatalmazzák a Bizottságot, hogy a megállapított szempontrendszer alapján bírálják el a versenymunkákat, és ítéljék oda a támogatást.
 • A Bizottság kizárhatja azt a pályázatot, amely nem felel meg a kiírásban szereplő feltételeknek, és nem teszi lehetővé a pályázat érdemi bírálatát.
 • A Bizottság döntése ellen fellebbezésnek helye nincs.
 • Támogatás esetén a projekt megvalósítójának a projekt megvalósításához közvetlen kapcsolódó, a Budapesti Metropolitan Egyetem nevére kiállított számlákkal kell elszámolnia.


kreativ_program_palyazati_adatlap.pdf

Díjazott pályázatok 2014

Kovács Andrea
Kategória: junior
Terület: kommunikáció
Szak/Évfolyam: Kommunikáció és médiatudomány szak, második félév
Projekt címe: Propeller (avagy forogjon a kultúra és az empátia)

A projekt célja: „Egy kutatás elszomorító eredménye szerint a fiatalok 50 %-a kulturálisan teljes mértékben inaktív. Pedig a kultúra alapértékeket fejleszt: tolerancia, szenvedély, empátia, szépérzék és szakmai tudás. Továbbá aktivizálja és építi a közösséget. Munkámmal ennek a kulturális vegetálásnak szeretnék véget vetni, szeretném, ha minél többen élnének kreatív életet. A projektem ezt fogja bemutatni, de a színházi darabok és a beszélgetések mellett kiemelnék egy kiállítást, amelyben keveredik a kultúra és az empátia megélése. Ennek a kiállításnak a célja, hogy mindenkit elgondolkodtasson arról, hogy mennyire szerencsés. A kiállításon kipróbálhatjuk, milyen az élete annak, akinek a sors más kártyákat osztott.”

Kovács Andrea munkája

Projektje célcsoportjaként az unatkozó és nem unatkozó kortársait, gólyákat és a végezni kész hallgatókat jelölte, valamint mindenkit, aki egy délutánt nem bulizással vagy tanulással szeretne tölteni.

„Amikor 2013 szeptemberében megérkeztem az Iskola falai közé, volt egy hiányérzetem. Mindenkiben megvolt a kreatív, közösségi programok iránti vágy és a másikra való figyelés, de az járt a fejemben: Vajon hogyan lehet fejleszteni ezen? Ha lehetséges, lépnem kell. Hiszen ráfér kicsiny Földünkre egy kis csiszolás, ami az emberek világnézetét és hozzáállását illeti. Ezeket mindig lehet alakítani. Kulturális alelnökként még tevékenyebb és érzékenyebb közösséget akarok építeni. Ennek a felismerésnek a jegyében indult el a projektem. Véleményem szerint érzékennyé lehet tenni a fiatalokat a szociális kérdések iránt is. Ezért gondoltam, hogy az általam szervezett színházi darabok látogatása és a kulturális beszélgetések mellett fontos feladatom egy ilyen jelleggel bíró kiállítás megszervezése is.”

Kovács Andrea munkája 

A Láthatatlan Kiállításon résztvevők meghallgathatták a Braille történetét, kipróbálhatták a Braille-írógépet, a hangalapú mérleget és az ehhez hasonló órát is, illetve különféle ügyességi játékoknak is részesei lehettek. A résztvevők az esemény szórakoztató jellege mellett akarva-akaratlanul is belecsöppentek egy megváltozott és korlátozott világba. 

„A vakok használati tárgyainak kipróbálása után a csapatvezér élettörténeteket és helyzeteket mesélt, mi pedig bátran fel is tettük a kérdéseinket a sötétben barangolva. Utazásunk során kipróbálhattuk, milyen közlekedni a városi kavalkádban, hogyan tudunk fizetni a boltban a kifliért, vagy hogyan készítjük el a vasárnapi ebédet. A korom sötétben. A hallgatók közben érdekes kérdésekkel bombázták a vezérünket.”

Andrea a csoportok szervezése és lefoglalása mellett a plakátok és a jegyek elkészítésében is sokat segített. 

A projekt eredményessége: „A szemléletformálás lassú, aprólékos munkát igényel. Egyik napról a másikra nem lehet tömegek világlátását átformálni és tartós szociális érzékenységet építeni. De úgy érzem, jó úton haladunk. A kiállításra vegyesen eljöttek minden karról, összesen 5 csoport járta végig a vaksötét utat. A kiállítás hatása pedig változó volt. Többen jól szórakoztak, de volt, aki megrémült, és voltak, akik elérzékenyültek. A fénybe kiérve azonban mindenki megkönnyebbült, és volt, aki boldogan felsóhajtott: De jó látni!

Azt tapasztaltam, hogy valamilyen szinten mindenkit megérintett, illetve mind megértettük, hogy látás nélkül is lehet teljes, boldog emberként élni. A Metropolitanen is vannak mozgásban korlátozott vagy sérült hallgatók, így hiszem, hogy ezek után hozzájuk sem fognak másképpen fordulni, mint bárki máshoz. A kiállítás elérte a célját: Mindenki megtapasztalhatta, hogy szem nélkül is lehet a világot szépnek látni.”


Nagy Gábor
Kategória: senior
Terület: üzleti
Szak/Évfolyam: Nemzetközi Gazdálkodás szak, hetedik félév
Projekt címe: Prezi szakkör

„Az iskolában vettem részt egy két napos prezentációs tréningen, ami rengeteget segített az előadói készségem fejlődésében. Ám idővel azt vettem észre, hiába adok elő különböző alkalmakon, nem fejlődök tovább jelentősen. Arra jutottam, hogy egy rendszeresen megtartott szakkörön megadom a keretet a gyakorlásnak, az ajtó pedig mindenki előtt nyitva áll majd.” 

A projekt célja: „Hallgatók adnak elő hallgatóknak szabadon választott témákban, egy rendszeresen megtartott szakkör keretében. Ezzel rutint szerezhetnek prezentálásban, és helyt tudnak majd állni állásinterjúkon, államvizsgán, órákon, vagy bárhol, ahol emberek előtt kell beszélniük.”

Nagy Gábor munkája

A projekt célcsoportjának a Metropolitanes hallgatókat és az öntevékeny körök tagjait adta meg, akik minimális prezentálásban szerzett tapasztalattal is bírnak. 

A koncepció kidolgozása után a vendégelőadók szervezése, a molinó tervezése és legyártása, valamint azt esemény Facebook marketingkommunikációja is feladata volt a projektnek, de a sok munka meghozta gyümölcsét.

„Az első alkalomra közel 40 résztvevő jött el, és a visszajelzések alapján óriási siker volt. Ezt látva létrehoztam egy Facebook csoportot a szakkörnek, ahol az előadásokat és más szakmai témákat vesézhetünk ki, ennek jelenleg 90 tagja van. A második alkalmat csak itt hirdettem meg, ide Mezriczky László, az Ispiro tulajdonosa jött el előadni, és egy hallgató is jelentkezett prezentációt tartani. A harmadik alkalom volt a legjelentősebb, ezt már szélesebb körben hirdettem meg, ide a Prezi.com-nál dolgozó Csúsz István, és Poszler Kata jött el a Metropolitanre, egy exkluzív és interaktív workshopot tartani. Ehhez a flipchat-papírokat, eszközöket, a résztvevők csoportba rendezését, és az online kommunikációt oldottam meg, ők pedig levezényelték a Prezi kreatív használatáról szóló előadást.”

Nagy Gábor munkája 

A projekt eredményessége: „A három eddig megrendezett alkalom 40, 30, illetve a Prezi.com-os alkalom 40 résztvevőjével úgy gondolom, maximálisan elérte célját. A szakkör Facebook csoportjában jelenleg 90 tag van. A szemeszterben még két alkalmat tervezek, az egyik április 30. szerdán lesz megtartva, ez egy csoportos workshop lesz, vendégelőadó nélkül, az én vezetésemmel. Az utolsó alkalomra pedig meghirdettem a Prezik Harca nevű bajnokságot, ahol a szakmai zsűri által értékel prezentációkból a legjobb előadást díjazni fogjuk. A célom, hogy ez a bajnokság mostantól minden évben megrendezésre kerüljön, és még jobb, még szakmaibb szakköröket szervezhessünk minél jobb vendégelőadókkal.”


Orbán Péter Sámuel
Kategória: senior
Terület: művészeti
Szak/Évfolyam: Tervezőgrafika szakos hallgató, aki Elektronikus ábrázolás szakon 3 lezárt félévvel is büszkélkedhet.
Projekt címe: Vizuális kommunikáció a Metropolitanen.

Pályázatában az összes, METROPOLITAN és a HÖK számára történt grafikai munkájával pályázott. Aktív tagja és munkatársa a HÖK NANO-nak, valamint a művészeti szakos hallgatókat összefogó csapatnak. A HÖK számára készít grafikákat már az első szemesztere óta, valamint folyamatosan jelen van különböző öntevékeny körökben, továbbá grafikai anyagokkal támogatta a Metropolitant illetve a Karrier Centrumot is. A 2013-ban megnyerte a HÖK által kiírt grafikusi pályázatot, ezért ő lett a „HÖK grafikusa”. Ezzel elnyerte azt a lehetőséget arra, hogy az egyetem különböző rendezvényei számára grafikákat készítsen, valamint, hogy felöltöztesse a HÖK Facebook oldalát. Több nyomtatott és online grafikát is ő készített, valamint a HÖK választás arculatát is ő készítette el.

A projekt célcsoportjának elsősorban a Metropolitanes hallgatókat, másodsorban az őket támogató családi hátteret határozta meg. 

Orbán Péter Sámuel munkája  

A projekt eredményessége: „Az általam elkészített grafikák az elmúlt években a legkülönbözőbb médiumokon jelentek meg, úgymint nyomtatott verziók, amik az egyetem több campusán kikerültek nem csak kisméretű, hanem esetenként óriásplakát méretben is valamint jegyek, karszalagok, névjegykártyák formájában is megjelentek. A nyomtatott verziókon kívül rengeteg munkám jelent meg a legnépszerűbb közösségi oldalakon ezáltal is minél több hallgatóhoz eljutva, valamint az egyetem honlapján is. Tudtommal mindig elérték a céljukat, azaz, hogy vizuálisan támogassák az iskola eseményeit, híreit. Egyre többen áldozzák energiájukat és idejüket a grafikai színvonal emelésére, de én mostanra bátran elmondhatom, hogy évek óta rendszeresen kapok felkéréseket egy-egy grafika elkészítésére. Amennyire tőlem kitelik, egyre magasabb színvonalon igyekszem a munkáimat elkészíteni. Grafikáim sokszor utólag is megállják a helyüket, később is felhasználhatóak. Sokan megkeresnek volt Metropolitanes hallgatók is és rendezvényeink helyszínének üzemeltetői is (például a Corvin tető vezetősége) néhány külsős munka elvégzésére.”

Orbán Péter Sámuel munkája   


Balogh Roland Attila
Kategória: senior
Terület: kommunikáció
Szak/Évfolyam: Kommunikáció-és médiatudomány szak, 7 lezárt félév
Projekt címe: ESN METROPOLITAN népszerűsítése, fejlesztése és működésének segítése

Roland az ESN METROPOLITAN alelnöke és soron következő elnökeként az ESN Metropolitannel foglalkozik a legtöbbet az iskola mellett. 

A projekt fő célja: az Erasmus program népszerűsítése, hogy minél több Metropolitanes diák pályázzon és töltsön 1 vagy akár 2 félévet külföldön. Továbbá az is cél, hogy a Metropolitanen sikeres mentorprogram működjön és még több Metropolitanes hallgatót elérjenek, valamint megpróbáljanak pozitív élményeket biztosítani az érkező külföldi hallgatóknak. 

A projekt célcsoportja a Metropolitanes diákok, hogy használják ki az Erasmus ösztöndíj adta lehetőséget, valamint a beérkező Erasmusos diákok. 

Balogh Roland Attila és Hidasi Henriett

A projekt két részből áll, az első része a projektnek a Metropolitanes diákokat érinti. 

Ebben a félévben mindkét Erasmus tájékoztató fórum megszervezésében és lebonyolításában is részt vett, az előbbiben még csak asszisztálta az előadást, utóbbiban pedig már maga adtam elő a prezentációt is. Ezeken a tájékoztató fórumokon első kézből kaphatnak információkat olyanoktól, aki már voltak kint külföldön Erasmus ösztöndíj program keretében és van tapasztalatuk a papírmunkák intézésétől kezdve egy másik intézményben, országban való beilleszkedéssel kapcsolatosan is. Roland a teljes 2012/2013-as tanévet a madridi partnerintézményünkben töltötte.

Megszervezésre került egy külügyi börze is, amelyre sok Metropolitanes diák felkapta a fejét, a rendezvénynek sok látogatója is volt. Ennek a rendezvénynek a szervezésében és lebonyolításában is részt vett, a meghívottak egy részét ő kereste fel, tartotta velük a kapcsolatot, illetve gyűjtött be tőlük reklámanyagokat.  

A rendezvény online / közösségi médián keresztül való népszerűsítését is segítette, valamint az ESN METROPOLITAN standba is ő beült, hogy a diákok kérdéseire válaszolhasson. A METROPOLITAN Szülinapon is képviselte az ESN Metropolitant.  

Balogh Roland Attila - ESN METROPOLITAN háromnapos Prágai utazása 

A projekt másik része az ESN METROPOLITAN mentorprogrammal kapcsolatos. 

A mentorprogram fő feladata, hogy segítse a beérkező külföldi diákokat, de alapvetően arra is használható, hogy ösztönözze a Metropolitanes hallgatókat az Erasmus ösztöndíjra való pályázásra.

„Mivel a jelenlegi design már idejétmúlt és a Metropolitanre egyre több külföldi diák érkezik ezért egyre több mentorra is szükség van. Ahhoz, hogy ezt az igényt a szervezet ki tudja elégíteni egy új kommunikációs tervvel készülök. Még májusban tartok tájékoztató fórumot a mentorprogramról és hatékonyabban szeretném kihasználni a közösségi média adta marketingfelületek is a program hirdetésére. A buli és szórakozás helyett nagyobb hangsúlyt fogok adni az Erasmus professzionális oldalának. Az új megjelenő fő értékek a networking, nyelvtanulás, állásjelentkezésnél az ösztöndíj adta előnyök és a személyes értékek fejlesztése lesz. Ezen kívül természetesen nem feledkezem meg az Erasmus szociális aspektusáról sem. Nemrég Perlaky tanár úr beválasztott az új hallgatói PR csapatba és az ott tanultakat szeretném majd itt alkalmazni a gyakorlatban is.” 

Roland az ESN METROPOLITAN 3 napos Prágai utazásának főszervezője volt, ő felelt a szállásért, az utazásért és a pénzügyekért is, valamint sokszínű programokat is szervezett.

A projekt eredményessége: „A projekt eddig eredményesnek mondható, mert jól működik a szervezet és minden évben újabb Metropolitanes diákokat sikerül bevonni és részvételre buzdítani. Az új kommunikációs terv reményeim szerint még jobb eredményeket hozhat az eddigieknél. A külföldi diákokat is sikerül mindig elérni a programok szervezésekor. Minden programnak van hivatalos Facebook eseménye, ami utána postolva van a megfelelő csoportokban és az ESN METROPOLITAN hivatalos Facebook oldalán is. Utána az események népszerűsítése online a közösségi médián keresztül történik. Külön szeretném kiemelni az utazást Prágába ami létszámot tekintve rekordnak tekinthető. 25 fő vett részt az utazáson. A 25 főből csak 3-an voltunk magyarok és a 22 másik résztvevő mind külföldi diák volt. A túra után kiküldött kérdőívek alapján nagyon pozitívak voltak a visszajelzések és jelenleg szervezés alatt áll egy második utazás is Split-be, Horvátországba.”


Hidasi Henriett
Kategória: senior
Terület: turizmus
Szak/Évfolyam: Turizmus-vendéglátás szak, 7 lezárt félév
Projekt címe: Légy nyitottabb, légy nemzetközibb! 

A projekt célja: a ” Metropolitanes diákok mobilitásnak növelése volt, ezáltal jobban bevonni a nemzetközi vérkeringésbe az egyetemet. Ehhez hoztam létre a platformot, az ESN METROPOLITAN külön álló Külügyi Börzéjét, ahol a diákok számos külföldi lehetőséggel találkoztak.” 

A projekt célközönsége: „A projekt célközönsége a Metropolitanes diákok egésze volt, azon belül is, akik külföldön szeretnének eltölteni 3-12 hónapot.”

Hidasi Henriett munkája

„ESN METROPOLITAN elnökként naponta találkozom jobbnál jobb külföldi lehetőségekkel. Legyen szó akár, gyakorlatról, csereprogramról vagy éppen egy új ösztöndíjról. Látom, hogy a diákokat mennyire meg tudja változtatni egy külföldön töltött fél év. Sokkal nyitottabbak, elfogadóbbak lesznek egy új kultúra, új világ irányába, bátrabban merik használni a nyelvtudásukat, önállóbbak és magabiztosabbak lesznek. Ezen kívül rengeteg élménnyel és tapasztalattal gazdagodnak, amit később az élet más területein is hasznosítani tudnak. Arról nem beszélve, hogy az önéletrajzban sem mutat rosszul és a munkáltatók is szívesen fogadják. Az elmúlt két éves munkám során feltűnt, hogy míg más egyetemeken, főiskolákon a diákok tolonganak ezekért a lehetőségekért, addig a Metropolitanen ennek pont az ellenkezője történik. Végig gondoltam hát, hogy ez miért lehet és arra jutottam, hogy a tájékoztatás hiányából fakad ez a probléma. Éppen ezért idén, úgy döntöttem, hogy megszervezem az ESN METROPOLITAN külön álló Külügyi Börzéjét. A cél az volt, hogy minél több olyan céget, egyesületet, szervezetet meghívjunk, akik valamilyen formában külföldi lehetőségeket tudnak nyújtani a hallgatók számára.”

Henriett a feladataiban a helyszín biztosítását, a kommunikációt, a cégek és szervezetek megkeresését, a velük történt kapcsolattartást, az esemény marketingjét, a molinó terveztetését, valamint a visszajelzések kiértékelését, és az érdeklődő diákok segítését is.

A Külügyi Börzén 11 kiállító vett részt, név szerint a következők: ESN, AEGEE, Aisec, Nemzetközi munkaügy hivatal, Visegrád Found, Internship-Born-Y-Aur, IEC, Fulbright,del REY International, Study in Denmark, Study in Singapore.

 Hidasi Henriett munkája

Az esemény 2014.03.04-én került megrendezésre 12:00-17:00 óráig a METROPOLITAN ebédlőjében.

A rendezvény lezárása után a szervezetektől és a diákoktól is visszajelzéseket kértek, melyek nagyon pozitívak voltak. Az érdeklődés további fenntartásához pedig Henriett a szervezetek szórólapjait METROPOLITAN szerte kirakta, továbbá az elérhetőségeket is megadta az érdeklődőknek.

A projekt eredményessége: „Az eseményt követően az összes szervezettel leültem, hogy a tapasztalatokat átbeszéljük. A visszajelzések nagyon jók voltak, több mint 160 ember iratkozott fel különböző szervezethez, de még ennél is több embert tájékoztattak. Azonban a szervezetek egybe hangzó véleménye volt, hogy ezt a számot még tovább lehetne növelni, ezért úgy határoztunk, hogy mostantól, nem csak évente, de minden fél évben megrendezzük ezt a börzét. Ezen felül azok a szervezetek, akik nem tudtak részt venni a börzén jelezték igényüket, hogy örömmel tartanának előadást vagy akár több előadás sorozatot a Metropolitanen. Jelenleg egy külügyi előadás sorozaton dolgozom, aminek lényege az lenne, hogy havonta egy ilyen szervezet, cég tartson előadást az egyetemen.”


Díjazott pályázatok 2015

Pangert Roland
Szak/Évfolyam: Kommunikáció és médiatudomány alapszak szak, második évfolyam
Projekt címe: ÉLETREVALÓK+

A projekt célja: A projekt során a Karrier Centrummal együttműködve csoportos állásinterjú és vita-fórum szakkörök létrehozását támogatjuk, ahol a hallgatók éles szituációkban próbálhatják ki magukat, ezzel is felkészülve a nagybetűs életre.


Csillag Veronika
Szak/Évfolyam: Kommunikáció és médiatudomány alapszak, első évfolyam
Projekt címe: Prevenció

A projekt célja: Egy önvédelmi képzéssorozat és ehhez kapcsolódóan nyílt napok megrendezése, ahol gyakorlati és elméleti ismeretek átadásával készítjük fel a résztvevőket a támadások kivédésére.


Braun Benedek
Szak/Évfolyam: Gazdálkodás és menedzsment szak, második évfolyam
Projekt címe: METROPOLITAN külföldi diákjai részére rendezett programsorozat

A projekt célja: A projekt során a METROPOLITAN ESN-nel együttműködve olyan programsorozatot támogatunk, ahol közös programokkal a nemzetközi diákok egyetemi életbe való integrálódását tudjuk segíteni.


László Lilla Eszter
Szak/Évfolyam: Nemzetközi tanulmányok szak, második évfolyam
Projekt címe: Szakkollégium a nemzetközis hallgatóknak

A projekt célja: A projekt célja egy szakkollégium létrehozása, amely a tehetséggondozáson túl olyan hasonló ambíciókon alapuló, egymást inspiráló közösségi háló létrehozását támogatja, amely példaként állhat a jövő hallgatói számára valamint értékes, magasan képzett és széles látókörű munkaerőt kínál a munkaerő-piacon.


Varga Gábor
Szak/Évfolyam: Környezetkultúra alapszak, első évfolyam
Projekt címe: PODESZ-Közösségi tér a METROPOLITAN Rózsa utcai campusán

A projekt célja: A projekt célja, hogy a Rózsa utcai campus előnytelen tulajdonságokkal rendelkező, kihasználatlan udvarrészt olyan közösségi térré alakítsuk, ahol szívesen tartózkodnak a diákok.