Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Turizmus-menedzsment MSc | Budapesti Metropolitan Egyetem

Turizmus-menedzsment MSc Mesterképzéseink

Angolul is tanulható

Ez neked szól...

ha érdekelnek az élménygazdaság kreatív kihívásai, stratégiai szemléletben szeretsz gondolkodni, szeretsz ötleteket gyűjteni és azokat megvalósítani, valamint a települési/ térségi turisztikai menedzsment (TDM), vagy az örökségek menedzsmentje a célod. Legyél nyitott és szeresd a kihívásokat, mert ez egy izgalmas és komoly feladat lesz!

A szakról röviden

A turizmus-menedzsment képzés nem csak a turizmusipar jelenlegi, hanem jövőbeni kihívásaira is felkészít. E szakon kifejezetten olyan összetett feladatokkal és kérdésekkel találkozhatsz, amelyek közelebb visznek ahhoz, hogy megismerd a desztináció- és örökségmenedzsment, illetve a kreatív élménymenedzsment nemzetközi szinten alkalmazott eszközrendszerét és stratégiai szemléletét. Oktatóink között olyan szakemberekkel ismerkedhetsz meg, akik a teoretikus ismeretek mellett a szakma gyakorlati kérdéseire is nagy rálátással rendelkeznek, és neked a legjobb nemzetközi gyakorlatokat mutatják be, veled együtt azokat elemzik és értékelik.

Gyakorlati lehetőségek az oktatás folyamán

Hallgatóink jellemzően már a gyakorlatból érkeznek, sokszor több év szakmai tapasztalattal a hátuk mögött. A mesterképzés stratégiai szemléletet, vezetői kompetenciákat fejleszt, új megközelítést és szemléletet nyújt, hangsúlyozva, hogy a turizmus kreatív iparág, amely sok helyről merít inspirációt és megoldásokat, legyen szó az örökségek menedzseléséről, közös élményteremtésről, térségek és desztinációk fejlesztéséről.

Mit tanulhatsz nálunk?

Turizmus stratégiai gondolkodást és saját kreativitásod fejlesztését turisztikai projektjeink során. Képzésünk által megismerheted a kulturális és kreatív ipar társadalmi és gazdasági hatásaiés turisztikai jelentőségét, valamint részt vehetsz az egészségmegőrzés és örökségvédelem aktuális kérdéseinek turizmus menedzsment vonatkozású vizsgálatában. 

A négy féléves képzésben a képzés első harmadában a stratégiai szemléletű ismeretkörök (pl. stratégiai menedzsment, vezetői gazdaságtan) hangsúlyosak. A képzés második harmadában a turizmus fejlesztési szemléletű és stratégiai irányításának ismeretköreiben mélyedünk el, majd a záró szakaszban a trendek, a fenntarthatóság, a kreatív városfejlesztés és az ezt feldolgozó projektmunkák meghatározók. A képzés zárásaként önálló diplomamunkát készít és véd meg a jelölt.


Tantervek: 

 • Desztinációmenedzsment szervezetekben a turizmus állami irányításában, 

 • Örökségmenedzsmenttel foglalkozó szervezeteknél, 

 • Turisztikai és szolgáltató vállalakozások vezető pozicióiban, 

 • A gazdaság szinte bármely területén, ahol kreativitásra és stratégiai látásmódra van szükség 

 • Kulturális, kreatív és örökségturizmus 
 • Turisztikai desztinációk és örökségmenedzsment 
 • Kreatív gazdaság és vállalkozás 
 • Gyógy- és wellness turizmus 
 • Kreatív városfejlesztés 
 • Az UNESCO és a világörökség- menedzsment 
 • IKT és kreatív média 
 • Fenntartható tervezés és fejlesztés 

a) Teljes kreditérték beszámításával figyelembe vehető alapképzési szakok: 

 • turizmus-vendéglátás alapképzési szak
 • idegenforgalmi és szálloda szak (régi képzési rendszer szerint)
 • vendéglátó és szálloda szak (régi képzési rendszer szerint


b) Ha nem az 1. pontban felsorolt szakokon végeztél, a bemenethez meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban számításba vehető alapképzési szakok: 

 • gazdálkodási és menedzsment
 • emberi erőforrások
 • kereskedelem és marketing
 • nemzetközi gazdálkodás
 • pénzügy és számvitel
 • üzleti szakoktató
 • alkalmazott közgazdaságtan
 • gazdaságelemzés
 • közszolgálati


c) Figyelembe vehetők továbbá:

Azok az alap- vagy mesterfokozatot adó alapképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti főiskolai vagy egyetemi szintű alapképzési szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad.

A Turizmus-menedzsment mesterszakra való jelentkezéskor 60 kredit ismerhető el.

Ha a kreditelismerés során 60 kreditnél kevesebb, de legalább 30 kreditet szerzel, a hiányzó ismereteket (és ahhoz tartozó krediteket) – a sikeres felvételt követően – a mesterképzéssel párhuzamosan, az első 2 félév során szerezheted meg.


A b), c) pontban felsorolt szakok esetében szükséges előtanulmányok:

A kredit megállapítása alapjául szolgáló ismeretek – felsőoktatási törvényben meghatározott – összevetése alapján elismerhető legyen legalább 60 kredit a korábbi tanulmányaid szerint az alábbi ismeretkörökben:

 • gazdaságtani és módszertani (mikroökonómia, makroökonómia, matematika, statisztika, informatika, vállalat gazdaságtan, számvitel, kontrolling, pénzügyek, emberi erőforrás-menedzsment) és társadalomtudományi alapismeretekből, legalább 40 kredit;
 • turizmus általános elmélete, turizmus gazdaságtana, turizmus földrajza, turizmus marketing, vendéglátó-szálloda ismeretkörökből, legalább 20 kredit.

A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a felsorolt ismeretkörökben legalább 30 kredittel rendelkezz.

A letölthető kredit elismerési kérelmet ITT találod.

 • Dobrovszky Dóra – beutaztatási referens, Ardelean Tours
 • Gáspár Bianka – GT Customer Supply Team Leader, Diageo
 • Juhász Szabolcs– szakmai igazgató, Magyar Turisztikai Ügynökség
 • Kardos Boglárka – Controller Analyst, ExxonMobil (korábban Operations Manager, Hotel Museum Budapest)
 • Stumpf Zsanett – marketing asszisztens, Royal Tokaji Borászati Kft.
 • Tóth Anett  – Reservation Supervisor, Bill’s, London 
Ők is nálunk tanítanak
Partnerek