Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Vezető testületeink | Budapesti Metropolitan Egyetem

Vezető testületeink

Magisztrátus - Egyetemünk fontosnak tartja, hogy stratégiai kérdésekben kikérje elismert külső szaktekintélyek véleményét is, ezért hozta létre Magisztrátus néven tanácsadó testületét.

Szenátus - A METU Szenátusa meghatározott feladat- és hatáskörrel rendelkező döntéshozó, ellenőrző intézmény, amely meghatározza az Egyetem tevékenységét. 

Etikai Bizottság - Egyetemünk az Etikai Kódex elfogadásával arra törekszik, hogy az etikai normák érvényesítésével is segítse fenntartani az Egyetem erkölcsi, szakmai és intézményi integritását. A METU e tevékenységét az Etikai Bizottság útján gyakorolja.


Magisztrátus

2013. november 29-én megalakult a Budapesti Metropolitan Egyetem Magisztrátusa. Egyetemünk büszke arra, hogy a gyakorlati-szakmai élet kiváló mesterei elfogadták a felkérést és támogatásukkal, tanácsaikkal segítik munkánkat. A Magisztrátus tagjai a METU négy átfogó képzési szakterülete szerinti csoportokban tevékenykednek.


KOMMUNIKÁCIÓS KÉPZÉSI TERÜLET

 

ÜZLETI KÉPZÉSI TERÜLET

 

TURIZMUS KÉPZÉSI TERÜLET


MŰVÉSZETI KÉPZÉSI TERÜLET


Szenátus

A Szenátus az Alapító Okiratban és a Szervezeti és Működési Rendben meghatározott feladat- és hatáskörrel rendelkező döntéshozó, ellenőrző testület, amely meghatározza az Egyetem tevékenységét, így különösen képzési és kutatási feladatait, működését, továbbá ellenőrzi azok végrehajtását.


A Szenátus létszáma 16 fő. A Szenátus elnöke a rektor, titkára a főtitkár.


A Szenátusnak hivatalból tagja a rektor, a tudományos és innovációs rektorhelyettes, a nemzetközi kapcsolatok rektorhelyettese, az oktatási rektorhelyettes,  a dékánok, valamint a Hallgatói Önkormányzat elnöke.


A Szenátus választott tagjai:

 • az Egyetem oktatóinak, kutatóinak képviselői (6 fő),
 • az Egyetem egyéb munkakörben foglalkoztatott munkatársainak képviselője (1 fő)
 • HÖK által delegált hallgatók: 2 fő.


Hivatalból tag:

 • Prof. Dr. Kocziszky György, rektor
 • Dr Bereczky Áron, tudományos és innovációs rektorhelyettes
 • Dr. Rada Péter PhD, nemzetközi kapcsolatok rektorhelyettese
 • Dr. Naárné dr. Tóth Zsuzsanna, oktatási rektorhelyettes
 • Csizmadi Péter DLA, dékán
 • Dr. Kovács Attila PhD, dékán
 • a Hallgatói Önkormányzat elnöke 


Választott tagok:

 • Dr. Izmindi Richard, oktatók, kutatók képviselője
 • Kis Márta, oktatók, kutatók képviselője
 • Bódis Gábor, oktatók, kutatók képviselője
 • Bódis Krisztina, oktatók, kutatók képviselője
 • Prof. Baráth Hajnal DLA habil, oktatók, kutatók képviselője
 • Dr. habil. Vass Vilmos Phd, oktatók, kutatók képviselője
 • Nagy Viktória Babett, egyéb munkakörben foglalkoztatott munkavállalók képviselője
 • a Hallgatói Önkormányzat által delegált 2 fő


Választott póttagok:

 • Pörczi Zsuzsanna, oktatók, kutatók képviselője
 • Bachmann Erzsébet, oktatók, kutatók képviselője
 • Mészáros-Molnár Erika, egyéb munkakörben foglalkoztatott munkavállalók képviselője


Szenátus titkára:

 • Dr. Vámos Ágnes, főtitkár


Etikai Bizottság

A Budapesti Metropolitan Egyetem az Etikai Kódex elfogadásával arra törekszik, hogy az etikai normák érvényesítésével is segítse fenntartani az Egyetem erkölcsi, szakmai és intézményi integritását. Az Egyetem e tevékenységét az Etikai Bizottság útján gyakorolja.

Az Etikai Bizottság tagjai:

 • Mező Ildikó – nem oktatói munkakörben foglalkoztatott tag – állandó tag
 • Kamondi Eszter - hallgató - állandó tag
 • Rácmolnár Sándor – oktató – állandó tag
 • Dr. Schleicher Nóra - oktató- állandó tag
toggle vége