többletpontok - alapképzés és felsőoktatási szakképzés

A többletpontok összege legfeljebb 100 pont lehet abban az esetben is, ha a különböző jogcímek alapján elért többletpontjaid összege ezt meghaladná. 

A jogszabály alapján (minden szakon kötelezően) az alábbi jogcímekért jár többletpont:

 • emelt szintű érettségi vizsgaeredményért 
  (a művészet és művészetközvetítés képzési területbe tartozó szakok kivételével, ha gyakorlati vizsga alapján történik a pontszámítás),
 • nyelvtudásért 
  (művészetközvetítés képzési területen az intézmény döntésétől függ; a művészet és művészetközvetítés képzési területbe tartozó szakok kivételével, ha gyakorlati vizsga alapján történik a pontszámítás),
 • esélyegyenlőségért járó többletpontok 
  (művészetközvetítés képzési területen az intézmény döntésétől függ; a művészet és művészetközvetítés képzési területbe tartozó szakok kivételével, ha gyakorlati vizsga alapján történik a pontszámítás).

Ezen felül képzési területek szerint is kaphatsz többletpontokat.

Emelt szintű érettségi vizsgaeredményért járó többletpontok

 • A felsőoktatási intézmények az emelt szinten teljesített legalább 45%-os eredményű érettségi vizsgáért többletpontot adnak, ha az érettségi pontjaidat az emelt szinten teljesített vizsgaeredmény alapján számítják. Az adott alapképzési szakon, osztatlan mesterképzési szakon és felsőoktatási szakképzésen vizsgatárgyanként 50 többletpont, így legfeljebb 100 többletpont vehető figyelembe ezen a jogcímen. 
 • Figyelem! Csak abban az esetben jár az emelt szintű érettségi vizsgáért többletpont, ha – részben – annak az eredményéből számítják ki az érettségi pontokat! 
 • Művészet és művészetközvetítés képzési területen emelt szintű érettségiért nem jár többletpont.

Nyelvtudásért járó többletpontok

 • A felsőoktatási felvételi eljárásban - a magyar nyelvtől eltérő - nyelvtudásért legfeljebb 40 többletpont jár a következő módon:
  • középfokú (azaz B2-es szintű) C/komplex típusú államilag elismert nyelvvizsgáért 28 többletpont,
  • felsőfokú (azaz C1-es szintű) C/komplex típusú államilag elismert nyelvvizsgáért 40 többletpont.
 • Ha a többletpontokra több különböző nyelvből megszerzett nyelvvizsga alapján is jogosult lennél, akkor is legfeljebb 40 többletpontot lehet figyelembe venni, ha a különböző nyelvvizsgák alapján elérhető többletpontjaid összege ezt meghaladná.
 • Egy nyelvből csak egy nyelvvizsgáért adható többletpont.
 • Művészet és művészetközvetítés képzési területen nyelvvizsgáért nem jár többletpont.

Esélyegyenlőség jogcímén járó többletpontok

 • Többletpont-lehetőségek: hátrányos helyzet, tartós nevelésbe vétel, árvaság, fogyatékosság, gyermekgondozás.
 • Hátrányos helyzetűnek minősül az a jelentkező, akire a jelentkezéskor az alábbi esetek egyike vonatkozik:
  • családi körülményei, szociális helyzete okán a jegyző illetve a gyámhatóság védelembe vette
  • rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult,
  • átmeneti vagy tartós nevelésbe vették,
  • ideiglenes hatályú intézeti elhelyezésben részesül,
  • utógondozói ellátásban részesül.
 • Árvának minősül az a jelentkező, aki: 25 évnél fiatalabb és nagykorúsága elérése előtt mindkét szülője elhunyt, vagy nagykorúsága alatt a vele egy háztartásban élt hajadon, nőtlen, elvált, özvegy vagy házastársától külön élt szülője elhunyt, nem fogadták örökbe és árvaellátás folyósításában részesül.
 • A hatályos jogszabályok szerint fogyatékossággal élő az a jelentkező, aki mozgásszervi, érzékszervi vagy beszédfogyatékos. Több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzd. Ha a jelentkező tartós betegséget (pl. cukorbetegség, szénanátha, ételallergia) igazol, többletpont nem adható. 
 • Gyermekgondozás esetén járó többletpontok: A gyermeke gondozása céljából a jelentkezési határidő és a ponthatárhúzás közötti időszakban:
  • fizetés nélküli szabadságon lévő, 
  • vagy terhességi-gyermekágyi segélyben,
  • gyermekgondozási segélyben, 
  • gyermeknevelési támogatásban, 
  • vagy gyermekgondozási díjban részesülő jelentkezőnek  
 • Jogcímenként és legfeljebb 40 többletpont adható! 
 • Művészet és művészetközvetítés képzési területen előnyben részesítésért nem jár többletpont.

Képzési területek szerint adható többletpontok

 • Ha a jogcím feltételeit teljesíted és a jogosultságot megfelelően igazolod, a felsőoktatási intézmények által meghatározott képzési területekbe tartozó szakokon többletpontot kaphatsz:
  • tanulmányi és művészeti versenyeredmények alapján (25-100 pont),
  • szakképesítés alapján (25-100 pont),
  • sporteredmény alapján (25-100 pont).
 • Figyelem! A felsorolt többletpont jogcímek képzési területenként változnak. Az adott képzési területen oktató felsőoktatási intézmények közösen döntöttek arról, hogy milyen jogcímen adnak többletpontot!
 • Erről bővebben a www.felvi.hu oldalon található aktuális Felsőoktatási Felvételi Tájékoztatóban olvashatsz.