Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility TDK-MDK | Budapesti Metropolitan Egyetem

TDK-MDK

A TDK a Tudományos Diákkör rövidítése, lényege az oktatott tananyag rutinszerű gyakorlásán túlmutató, tudományos igényességű, vezetett munka. A művészeti képzésben részt vevő hallgatóink pedig az MDK (Művészeti Diákkör) keretében mutathatják be alkotásaikat.


A TDK-ról

 • A TDK a Tudományos Diákkör rövidítése. A felsőoktatási intézményekben korábban egy-egy vezető oktató köré gyűlve több hallgató végzett tudományos kutatómunkát. Mára a legtöbb esetben valóságos "körről" ugyan nem beszélhetünk, de a lényeg - az oktatott tananyag rutinszerű gyakorlásán túlmutató, tudományos igényességű, vezetett munka - megmaradt. A kutatás témáját legtöbbször az oktató határozza meg és toboroz a téma iránt érdeklődő hallgatókat, aki(k) rövidebb-hosszabb időn keresztül foglalkoznak a felvetett feladat megoldásával.
 • A témára és az elvégzett vizsgálat vonatkozóan nincs semmiféle kötött előírás azon felül, hogy mutasson túl a képzésben oktatott tananyagon. Az egyéni érdeklődés, képesség, a ráfordított idő és a témavezetővel való összhang határozza meg, hogy a kutatott téma kidolgozásában milyen messzire jut valaki. Az is előfordulhat, hogy személyes szimpátia alapján maga a hallgató keresi meg oktatóját és kéri meg egy tudományos téma kiírására.
 • A TDK munka eredményeinek bemutatására az egyetem minden évben - rendszerint november elején - TDK Konferenciát rendez. A konferencián való részvétel feltétele a végzett munkát összefoglaló dolgozat elkészítése, beadása és egy szóbeli előadás megtartása. A dolgozat beadását rendszerint hosszabb kutatómunka előzi meg, de egy jól sikerült nyári gyakorlat, esetleg külföldi részképzésben végzett munka alapján is összeállhat olyan anyag, amiből TDK dolgozat születhet.
 • A legsikeresebb dolgozatokkal a kétévente megrendezett Országos Tudományos Diákköri Konferenciára (OTDK) is lehet nevezni.
 • A TDK-dolgozat készítésének számos előnye van. Az egyik az erkölcsi - és részben anyagi - siker, amit a házi és az országos konferencián elért helyezés jelent. Ez plusz pontokat jelent a posztgraduális és doktori képzésre való jelentkezésnél és akár az elhelyezkedésnél is. Mivel a TDK-munka sok esetben a szakdolgozatba beépül, illetve abban folytatódik, a dolgozat tekinthető egy előzetes munkának is, amelynek tapasztalatait, a konzulens, illetve a bíráló véleményét hasznosítani lehet a tényleges szakdolgozatban.
 • Mivel egyre kevesebb esetben kell szóbeli vizsgát tenni, a szakmai előadókészség gyakorlására kevés a lehetőség. A munkába állást rendszerint szóbeli interjú is megelőzi, ahol sok múlik a jelölt fellépésén, vitakészségén. A tudományos pályát választóknak pedig rendszeresen kell különféle szakmai konferenciákon előadniuk. Egy TDK konferencia ehhez is jó rákészülési, illetve gyakorlási lehetőséget nyújt.
 • Ha a fentiek felkeltették érdeklődésedet a TDK iránt, keresd fel oktatóidat!


Jelentkezési határidő: 2023. november 6.

Dolgozat leadásának határideje: 2023. november 13.

TDK nap: 2023. november 22.


TDK dolgozat formai követelményei

Jelentkezési lap

További információ a CooSpace TDK színterén.
Sok sikert kívánunk a felkészüléshez!

Az MDK-ról

 • A művészeti képzésben részt vevő hallgatók MDK (Művészeti Diákkör) keretében mutathatják be alkotásaikat, amelyet az egyetem oktatóiból álló zsűri értékel és díjaz. A Művészeti Diákkör célja a hallgatók kötelező iskolai feladatokon túl végzett alkotó tevékenységének bátorítása, segítése és értékelése. A legjobbnak tartott munkák alkotói jogot szereznek arra, hogy benevezzenek a kétévente megrendezett Országos Művészeti Diákköri Konferenciára.
 • A hallgatók számára hasznos, ha részt vesznek az MDK-n, mert egy újabb felületet jelent, ahol megmérettethetik magukat és a munkájukat. Ha díjazzák a házi versenyen, előnyt jelent külföldi ösztöndíjak és pályázatok elbírálásakor, a mesterképzésre (MA), illetve a doktori képzésre (DLA, esetleg PhD) való bejutásban. Mindez fokozottan igaz azokra, akik az országos versenyen is részt vesznek és pályadíjat nyernek.
 • MDK-ra csak a kötelező iskolai feladatokon kívül létrehozott alkotásokkal lehet jelentkezni. Ez azonban nem jelenti azt, hogy egy szakmai vagy órai feladat sikeres megoldása vagy egy jelessel értékelt szemináriumi dolgozat ne képezhetné az alapját vagy részletét egy MDK-ra beadandó munkának. Egy sikeres (pályadíjas) MDK alkotás diplomamunka alapja lehet.
 • Bármilyen műfajú munkával lehet pályázni, nem kell, hogy a hallgató képzéséhez kapcsolódjon. A professzionalitást ugyanakkor érdemes szem előtt tartani, azaz mindenki olyan médiummal jelentkezzen, amilyenben otthon van. A munka bemutatása a művészeti és művészetközvetítői szakok esetében egy maximum 15 perces prezentáció keretében történik, melyet pdf vagy ppt formátumban vetít le a bizottság előtt a hallgató.
  A művészetelmélet és design menedzsment szakok esetében egy szöveges dolgozat is lehet a pályázat, ennek formai követelményei megegyeznek a TDK dolgozatéval, de a dolgozatot digitális formában a témavezetőhöz kell eljuttatni. https://www.metropolitan.hu/upload/e514586433aee9721d04da92b742440318ed733d.pdf
 • A prezentációt, ill. a dolgozatot egy független bíráló bizottság adott szempontok alapján minősíti. Az előadásokat a szekciókban a bizottság előtt kell megtartani. A vetített prezentációra (ill. elméleti szak esetén a dolgozatra) és az előadásra adott pontok összege alapján állapítja meg a zsűri a sorrendet.
 • Ha a fentiek felkeltették érdeklődésedet az MDK iránt, keresd fel oktatóidat!

Jelentkezési határidő (MDK): 2020. április 18.

Jelentkezési lap: Jelentkezési lap
A kitöltött jelentkezési lapot Pettendi Szabó Péternek, a MDK 2020 helyi forduló szervezőjének kell elküldeni, az alábbi címre: pszabo@metropolitan.hu

Prezentációk / dolgozatok leadási határideje: 2020. április 20.
A prezentációkat a választott témavezető részére kell elküldeni, aki feltölti egy külön erre a célra létrehozott központi tárhelyre. A hallgató ezt az anyagot fogja prezentálni a Zoom  konferencián az MDK helyi fordulójának bizottsága előtt. A prezentáció bemutatásának pontos idejéről a Zoom linkkel együtt a témavezetőt és a hallgatót előzetesen értesítjük.

Tavaszi helyi forduló időpontja (MDK): 2020. április 21. 
A forduló 9:30-tól Zoom konferencia keretében kerül megrendezésre (linket, pontos időpontot a résztvevők e-mailben megkapják.)

További információ: mdk@metropolitan.hu

A 35. OTDK Művészeti és Művészettudományi szekciójának központi kiírása:
http://otdk.hu/media/uploads/35muveszszekcio.pdf

taggle vége