Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Szakmai gyakorlati ösztöndíjak | Budapesti Metropolitan Egyetem

Szakmai gyakorlati ösztöndíjak


Szakmai Gyakorlati Ösztöndíj

Szakmai gyakorlati ösztöndíjban részesülhet minden olyan hallgató, aki

  • állami ösztöndíjas, teljes idejű, nappali tagozatos alap- vagy mesterképzésben vesz részt,
  • az adott félévben a képzési és kimeneti követelményben meghatározott szakmai gyakorlatát tölti, és
  • a szakmai gyakorlatot az Egyetem székhelyétől, illetve telephelyétől eltérő helyen teljesíti és e helyen nem részesül kollégiumi ellátásban, valamint a szakmai gyakorlat végzésének helye és a lakóhely közötti távolság legalább 30 km.

A szakmai gyakorlati ösztöndíj pályázat alapján, legfeljebb egy tanulmányi félévre adható juttatás.

Havi összege a mindenkori hallgatói normatíva éves összegének 10%-át nem haladhatja meg.

MyBRAND ösztöndíj 

A myBRAND ösztöndíjat ÜKT önköltséges képzésen az a hallgató pályázhatja meg, aki 

  • hat féléves képzés esetén legalább négy lezárt aktív félévet, vagy legalább 108 kreditet, 
  • hét és nyolc féléves képzés esetén legalább öt lezárt aktív félévet, vagy legalább 135 kreditet, 
  • művészeti, művészetközvetítő szakon hat féléves képzés esetén legalább négy lezárt aktív félévet, vagy legalább 108 kreditet teljesített.


Egyetem pályázat alapján minden félévben myBRAND ösztöndíjat ad, melynek egyszeri összege 100.000,- Ft.

A szakmai gyakorlat idején fizetendő támogatást pályázat alapján a Hallgatói Önkormányzat véleményének figyelembe vételével a rektor által kijelölt bizottság ítéli meg.