Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Kutatási Pályázat 2024 | Budapesti Metropolitan Egyetem

Kutatási Pályázat 2024

A felsőoktatásnak, a kutatásnak és az innovációnak szerves egységet kell képeznie, ezért az MNB és a Budapesti Metropolitan Egyetem (METU) között olyan együttműködés jött létre, amelynek stratégiai célja a jegybanki feladatokhoz kapcsolódó tudományos és innovációs tevékenység megerősítése. 


A fentiekből adódóan az MNB-METU Pénzügyi Innovációs Kutatóközpont (PIK) az alábbi kutatási pályázatot hirdeti meg 2024-ben (PIK-2024):  

A PIK-2024 (Pályázat) keretében havi kutatási ösztöndíj tervezhető maximum három hónapos időtartamban. Egyéni és legfeljebb háromfős kollektív Pályázat egyaránt benyújtható.


1. A PÁLYÁZAT FELTÉTELE


A PIK a profiljába tartozó kutatási területeken – korlátozott számban és időtartamban – az alábbi témakörökben fogad 2024. évi kutatási tevékenység megvalósítására irányuló pályázatokat:


I. Átfogó pénzügyi kutatás

 • A pénz jövője, a jövő pénze
 • Hogyan válhat Magyarország a régió pénzügyi központjává?

II. Digitalizáció a pénzügyekben

 • Mesterséges intelligencia és fenntarthatóság
 • A mesterséges intelligencia nemzetközi szabályozásának aktuális irányai és kérdései
 • A mesterséges intelligencia alkalmazási lehetőségei és kockázatai a pénzügyi szolgáltatások területén
 • Big Data használata az adóelkerülés csökkentésében
 • A digitális jegybankpénz szerepe a pénzügyek innovációjában és fenntarthatóságában

III. Zöld fordulat

 • Zöld adózás formái, lehetőségei gazdasági és politikai szempontok figyelembevételével
 • Zöldítési lehetőségek értékelése a fedezetkezelésben
 • Befektetési portfóliók zöldítése
 • Klímaintelligens infrastruktúra és finanszírozás
 • A magyar lakosság zöld befektetésekkel kapcsolatos attitűdjének vizsgálata
 • A zöldre-festési kockázat kezelésének lehetőségei a kötvénypiaci standardok és szabályozói keretek között
 • Új mobilitási megoldások: technikai lehetőségek és pénzügyi aspektusok a fenntarthatóság tükrében
 • Hogyan használhatjuk fel a gyakorlatban az ágazati kapcsolatok környezeti szatellitszámlákkal kiterjesztett mérlegeit?

IV. Innovatív pénzügypolitika

 • A kötelező tartalék kamatozásának átalakítása, mint pénzügypolitikai innováció
 • Szuverenitás és közpénzreform 
 • Innováció a pénzügyekben – történelmi perspektívában
 • Innovációk az adórendszerben: hogyan adózzunk az átalakuló világban?
 • Changes of bank profitability patterns in the EU and its impact on monetary, macroprudential and microprudential policy

V. Egyéb tanulmányok

 • Ellátási láncok elemzése a szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás iparágban
 • A munkahelyváltások vállalati jellemzői adminisztratív adatokon
 • Kínálati sokkok hatása vállalati be- és kilépések esetén


A jelentkezésnél nem feltétel a tudományos fokozat, ugyanakkor a pályázat elbírálásánál előnyt jelent a PhD vagy azzal egyenértékű minősítés, vagy egyéb szakmai képesítés (pl. CFA, FRM, SCR);


2. A TÁMOGATÁS FORMÁJA, A TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐ

 • A Pályázat keretében havi kutatási ösztöndíj tervezhető három hónapos időtartamban. 
 • Meg kell adni a kutatási tervben a tervezett hónapok számát (1–3 hónap közötti támogatott időszak tervezhető.)
 • A havi ösztöndíj összege bruttó 250.000, - Ft. azaz kétszázötvenezer Forint.

A Pályázat teljesítésének, azaz a témakör keretében vállalt tanulmány megírásának végső határideje 2024. szeptember 30. 


3. A PÁLYÁZAT KÖTELEZŐ TARTALMI KÖVETELMÉNYEI

 • Kutatási terv (max. 2 oldal), amely a témakör jelentőségét, a kitűzött kutatási célokat, a megvalósítás módszereit, a kutatás munkatervét, a teljesítés végső határidejét, illetve kollektív kutatás esetén a kutatás résztvevőit, illetve az igényelt támogatott hónapok számát tartalmazza.
 • A Pályázatot benyújtók szakmai életrajza, a tudományos vagy szakmai fokozatot igazoló okmány száma, a kiállító intézmény megnevezése, egyéb szakmai képesítések, végzettséget igazoló okmányok másolata.
 • A Pályázatot benyújtók publikációs jegyzéke, illetve amennyiben rendelkezésre áll, akkor az MTMT alapján.
 • Adatkezelési nyilatkozat


4. A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSA

A Pályázatot kérjük az alábbi e-mail címre küldeni:science@metropolitan.hu

A Pályázatok benyújtásának határideje: 2024. június 21. 23:59


5. A PÁLYÁZAT ÉRTÉKELÉSE

A Pályázatok elbírálásának határideje: 2024. június 27.

A Pályázatok elbírálását szakmai bizottság végzi.


A benyújtott Pályázatok értékelése az alábbi szempontok szerint történik:

 • A Pályázó tudományos eredményeinek értékelése publikációk alapján;
 • A Pályázó tudományos eredményeinek hatása;
 • A tervezett kutatómunka értékelése;
 • A Pályázó szakmai felkészültsége;
 • A tervezett kutatómunka időszerűsége;
 • A tervezett kutatómunka kidolgozottsága;
 • A tervezett kutatómunka kivitelezhetősége;
 • A Pályázat értékelése összbenyomás alapján.


A Pályázat elbírálásáról a döntés után a Pályázók tájékoztatást kapnak. Az elfogadott Pályázatok benyújtóival a fentiek szerint a METU részéről szerződéskötésre kerül sor. 

A Pályázatok megvalósítása során folyamatos iterációra nyílik lehetőség a PIK és az egyes pályázók között. A Pályázattal kapcsolatban felvilágosítás Dr. Kolozsi Pál Péter intézetigazgatótól kérhető: science@metropolitan.huADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 

A szervezők a pályázattal kapcsolatban rögzített személyes adatokat a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016. április 27-i 2016/679 rendelete európai parlamenti és tanácsi rendelettel (általános adatvédelmi rendelet, GDPR), valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénnyel (Infotv.) összhangban kezelik.

 

A pályázók adatai  az ITT elérhető Adatkezelési tájékoztatónak megfelelően kerülnek kezelésre.

 

Az adatok kezelésének jogalapja a pályázatot benyújtó személyek – jelen felhívás ismeretében tett – egyértelmű hozzájárulása INNEN letölthető Adatkezelési nyilatkozat kitöltésével, és a pályázati dokumentációval együtt történő továbbításával.

 

A kezelt adatok szükségesek a pályázók egyértelmű azonosításához és a pályázat lebonyolítása alatt és után a díjazottak értesítéséhez.