Pályázok

Folyamatosan frissülő...


Új Nemzeti Kiválóság Program - Felsőoktatási Alapképzés Hallgatói Kutatói Ösztöndíj

Alapképzésben tanulók számára

A 2019/2020. tanévre kiírt Felsőoktatási Alapképzés Hallgatói Kutatói Ösztöndíj célja az alapképzésben részt vevő, tehetséges hallgatók kutatási tevékenységének és szakmai fejlődésének támogatása, amelynek eredménye tudományos cikk vagy TDK-dolgozat, egyéb – az adott tudományágban releváns – tudományos, műszaki vagy művészi alkotás, továbbá a mester tanulmányok megkezdésére való felkészülés.

pályázati határidő: 2019. június 6.


Új Nemzeti Kiválóság Program - Felsőoktatási Mesterképzés Hallgatói Kutatói Ösztöndíj

Mester-/osztatlan képzésben tanuló hallgatók

A 2019/2020. tanévre kiírt Felsőoktatási Mesterképzés Hallgatói Kutatói Ösztöndíj célja a mester (osztatlan) képzésben részt vevő, tehetséges hallgatók kutatási tevékenységének és szakmai fejlődésének támogatása, amelynek eredménye publikáció (tudományos cikk vagy TDK-dolgozat), egyéb – az adott tudományágban releváns – tudományos, műszaki vagy művészi alkotás, továbbá a doktori tanulmányok megkezdésére való felkészülés.

pályázati határidő: 2019. június 6.


M100 Young European Journalist

Kiíró: Potsdam Media International

Pályázhat: Fiatal európai újságírók 18 és 26 év között

Az M100 Fiatal Európai Újságírók workshopja Németországban, Potsdam városa és a Potsdam Media International e.v., a Német Szövetségi Külügyminisztérium és a ZEIT-Stiftung támogatásával kínál lehetőséget fiatal újságírók számára arra, hogy közvetlen kapcsolatba léphessenek Európa (ideértve a nem uniós államokat is) vezető médiaszemélyiségeivel.

A workshop szeptember 9. és 18. között valósul majd meg, és témája "Az olvasás a digitális korban - Innovatív újságírás" lesz. A program lehetőséget biztosít arra, hogy a résztvevők nemzetközi és interdiszciplináris kapcsolatokat hozzanak létre, és akár határokon túli médiaprojekteket is kezdeményezzenek.

Mit kell tenned a jelentkezéshez? Fiatal európai újságírók jelentkezését várják 18 és 26 év között. Keleti partnerországokból (Örményország, Azerbajdzsán, Fehéroroszország, Grúzia, Moldova és Ukrajna) és Oroszországból szintén lehet jelentkezni. A pályázáshoz szükséges egy projekttervezet, egy önéletrajz és egy motivációs levél megküldése, valamint a jelentkezési lap kitöltése. Mindezt angol nyelven, ugyanis a szervezőknek csupán az angol nyelvű jelentkezéseket áll módjukban elfogadni. A kiválasztott résztvevőket Skype interjúra invitálják majd meg.

pályázati határidő: 2019. június 16. éjfél


Youth4Regions

Kiíró: Európai Bizottság

Pályázhat: 

 • állampolgára legyél az Európai Unió valamelyik államának, az EU-ba belépni szándékozó országnak, a jövőben lehetséges EU országnak vagy ENI országnak
 • 18 és 30 év közötti legyél
 • újságírói képzésben vegyél részt vagy frissdiplomás újságíró legyél (max.
  végzéstől számított 2 év) kevesebb mint 2 évnyi tapasztalattal

A Youth4Regions az Európai Bizottság programja, amely az újságírást hallgatókat és a fiatal újságírókat támogatja abban, hogy felfedezzék, mit is tesz az Európai Unió a régiójukban. Lehetőséget biztosít arra a pályázat nyerteseinek, hogy az ország kiemelkedő és tapasztalt újságírói által nyújtott mentorálásban vegyenek részt, és velük együtt dolgozzanak az Európai Unió Régiós Hetén.

 • a program a belga fővárosban, Brüsszelben kerül megrendezésre
 • október 6. - képzés az újságírásról és az EU régiós politikájáról
 • október 7-10. - tudósítás az Európai Unió Régiós Hetéről
 • október 11. - látogatás az EU intézményeiben és az EU méfia központjában
 • a Bizottság a az útiköltséget és a szállást költségeit átvállalja, és étkezési lehetőséget is biztosít az októberi program során

Hogyan lehet jelentkezni?

 • töltsd ki az online jelentkezési lapot
 • küldj egy rövid cikket (400-1000 szó) vagy egy rövid videótudósítást (2-3 perc), amely egy olyan projektet mutat be, amit a European Regional Development Fund (ide értve az Interreg-et) vagy a Kohéziós Alap finanszíroz.

pályázati határidő: 2019. július 15. 17:00 (A pályázási eredményeket augusztus 9-én teszik közzé.)


Fulbright Oktatói Ösztöndíjak, USA

PhD/DLA fokozattal rendelkezők számára.

Pályázni bármely tudományterületen vagy művészeti ágban lehet. Az ösztöndíjak időtartama egy vagy maximum két egyetemi félév, a fogadó egyetem anyagi hozzájárulásától függően. Az amerikai egyetem által felajánlott költségmegosztást a Fulbright Program támogatja. Az ösztöndíjas időszak leghamarabb 2020 augusztusában kezdhető meg, és legkésőbb 2021 augusztusában fejezhető be.

pályázati határidő: 2019. október 10.


AZ ÉV PUBLIKÁCIÓJA DÍJ 2019

A Díj elnyerésére minden oktató pályázhat, aki adott tanévben lehetőség szerint referált folyóiratban lektorált tanulmányt jelentetett meg. A díj átadására az Oktatók Napján, 2020 januárjában kerül sor.

A pályázatokat e-mailes úton várjuk: Dr. Kiss Ferenc (fkiss@metropolitan.hu), a METU innovációs rektorhelyettesének részére.

pályázati határidő: 2019. november 30.


Dura László Díj pályázati hirdetmény 2019

A pályázatra az jelentkezhet, aki magyar felsőoktatási intézményben alapképzés, mesterképzés, osztatlan 5 éves képzés, szakirányú továbbképzés (amely szakdolgozat készítéssel zárul) keretében a szakszervezetekkel, a munkavállalói érdekvédelemmel foglalkozó, magyar, vagy idegen nyelvű diplomamunkát, szakdolgozatot készített.

A díjak oklevéllel és pénzjutalommal járnak.

A kiírók a pályázat eredményét (szerző, cím, konzulensek, díj) a honlapjaikon közzé teszik.

A díjazott és dicséretben részesített pályamunkák teljes terjedelemben megjelennek a www.szakszervezetek.hu honlap e célra létrehozott rovatában.

pályázati határidő: 2020. február 20.