Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Budapesti Metropolitan Egyetem
Cecília
Dr. habil Szigeti Cecília

Oktató

Nyelvtudás:

angol, orosz, cseh

Beosztás, cím:

tudományos dékánhelyettes, egyetemi docens

Pozíció:

Fenntarthatósági Tanulmányok Intézet - intézetvezető, Fenntarthatósági menedzsment - SZTK szakvezető, Üzleti, Kommunikációs és Turisztikai Kar - dékánhelyettes

Intézet:

Fenntarthatósági Tanulmányok Intézete

Tudományos minősítés

2005 - Gazdálkodás és szervezéstudományok PhD, 2013- Gazdálkodás és szervezéstudományok habilitáció

Felsőfokú tanulmányok és végzettség:
 • NYME habilitáció
 • SZIE PhD
 • SZIE mérnöktanár (2000)
 • GATE gazdasági agrármérnök (1999)
Publikációk:
 • https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=authors10011979
Oktatott tárgyak:
 • Circular visions (BA)
 • Sustainable Planning and Development (MA)
 • Környezetvédelem az ellátási láncban (BA)
 • Fenntartható gazdálkodás (MA)
 • Környezetmenedzsment(MA)
Kutatási területek:
 • ökológiai gazdaságtan, városi ökológiai lábnyom, körforgásos gazdaság üzleti modelljei
Egyéb oktatási, szakmai tevékenység:
 • MKSV folyóirat (BGE)- rovatszerkesztő
 • KOVÁSZ folyóirat (BCE)-szerkesztő
 • TGE folyóirat (SZE)-szerkesztő
 • LPU (India)Honorary Professor
Egyéb szakmai tapasztalat, korábbi munkahelyek, munkakörök:
 • 2022-2023 BGE PSZK tudományos főmunkatárs
 • 2006-2022 SZE-KGYK tanszékvezető egyetemi docens
Díjak, elismerések:
 • Zöld E-EXPO, Zöldinnovációs és Zöldgazdasági Díj, megosztott második hely (2023) a Budapesti Gazdasági Egyetem online kkv-ökológiai lábnyom kalkulátorával
 • Tudományos Ösztöndíj (2021) két alkalommal- Széchenyi István Egyetemért Közhasznú Alapítvány Oktatók a Hallgatókért díj (2017) – HÖK döntése alapján, SZE
 • Publikációs Nívódíj (2015, 2018) -SZE
Leírás:

Dr. Szigeti Cecília 25 éve foglalkozik a fenntarthatóság mérésének és értelmezésének kérdéseivel. PhD értekezését a Gödöllői Agrártudományi Egyetem Doktori Iskolájában készítette el és védte meg summa cum laude minősítéssel. Kezdetben tudományos érdeklődése a környezeti és gazdasági teljesítmény mérési lehetőségeinek áttekintő vizsgálatára irányult, majd speciálisan ökológiai lábnyom számítással kezdett foglalkozni, habilitációs értekezését ebből a témából készítette. Jelenlegi kutatási területével összhangban a Magyar Tudományos Akadémia Körforgásos Gazdaság Állandó Osztályközi Bizottságának tagja és 2023-2026 közötti időszakban titkára. Számos folyóirat szerkesztőbizottságának tagja, intenzív publikációs tevékenységet folytat, tudományos közleményeinek száma 250 feletti, Hirsch indexe 14.