Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Budapesti Metropolitan Egyetem
Szilvia
Dr. habil. Szabó Szilvia PhD, MBA

Oktató

Nyelvtudás:

angol, német,

Beosztás, cím:

főiskolai tanár

Pozíció:

szakvezető - Emberi erőforrás tanácsadó mester szak

Intézet:

Gazdaságtudományi és Pénzügyi Intézet

Tudományos minősítés

2008 - PhD (hadtudományok), habilitáció (gazdálkodás- és szervezéstudományok) 2019

Felsőfokú tanulmányok és végzettség:
 • 2007- 2008 Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem, Doktori fokozat megszerzése – summa cum laude minősítéssel
 • Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem, Hadtudományi Doktori Iskola – doktori képzés, egyéni tanrenddel
 • „A vezetői kompetencia-fejlesztés tapasztalatai és lehetőségei egyes rendvédelmi szervek hivatásos állománya körében”
 • 2004 – 2005 Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar, MBA program posztgraduális menedzserképzés – MBA vezetőképző
 • 2001 – 2004 Pécsi Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar, Pszichológia Doktori Iskola Szociálpszichológia és Alkalmazott Pszichológia - abszolutórium
 • 2000 – 2002 Pécsi Tudományegyetem, Közgazdaságtudományi Kar, MBA program posztgraduális menedzserképzés – marketing szakirány
 • 1996 – 2000 Janus Pannonius Tzdományegyetem, Felnőttképzési és Emberi Erőforrás Fejlesztési Intézet - humán szervező szak
Publikációk:
 • https://vm.mtmt.hu/www/index.php?AuthorID=10013741
Oktatott tárgyak:
 • Munkaerőpiac és foglalkoztatáspolitika (Msc)
 • Kompetencia aalpú Hr rendszerek a gyakorlatban (Msc)
 • Diplomamunka Fórum (Msc)
 • Emberi erőforrás gazdálkodás (Bsc)
 • Toborzás, kiválasztás, fejlesztés, kiáramlás (Bsc)
 • Tesztek szerepe a képzés-fejlesztésben (Bsc)
 • Munkavállalói élményút tervezés (Bsc)
Kutatási területek:
 • jövőálló szervezet, vezetés, hr és munkavállalók / lifelong skilling a munkaerőpiacon / kompetencia alapú hr rendszerek működése / humánfejlesztés és L&D
 • 2017 - 2018 - tudásmenedzsment és HR tudástranszfer a közszolgálatban KÖFOP-2.1.5-VEKOP-16-2016-00001 – A versenyképes közszolgálat személyzeti utánpótlásának stratégiai támogatása - Közszolgálati HR tudásbázis és Közigazgatási tehetséggondozás munkacsoportok vezetője - Nemzeti Közszolgálati Egyetem
 • 2017 - 2018 - tehetségmenedzsment a közigazgatásban KÖFOP-2.1.5-VEKOP-16-2016-00001 – A versenyképes közszolgálat személyzeti utánpótlásának stratégiai támogatása - Közszolgálati HR tudásbázis és Közigazgatási tehetséggondozás munkacsoportok vezetője - Nemzeti Közszolgálati Egyetem
 • 2016 - közszolgálati alapkompetencia kutatás, vezetői kompetencia kutatás KÖFOP-2.1.5-VEKOP-16-2016-00001 – A versenyképes közszolgálat személyzeti utánpótlásának stratégiai támogatása - Belügyminisztérium - humánfejlesztési szakértő, kutató
 • 2016 - 2017 - kiválóság a közszolgálatban KÖFOP 2.1.2. – VEKOP – 15 A jó kormányzást megalapozó közszolgálat – fejlesztés, Kiválósági Központ, Emberi erőforrás kompetencia fejlesztése – szakmai vezető, KKK vezető
 • 2013 – 2014 - "Közszolgálati humán tükör kutatás" ÁROP 2.2.17. Új közszolgálati életpálya projekt keretében a Közszolgálati életpálya és emberi erőforrás gazdálkodás témakörben szakmai és kutatómunka, projekt team tag
 • 2009 - 2012 - kompetencia alapú komplex hallgatói szolgáltatások fejlesztése TÁMOP-4.1.1-08/2/KMR-2009-0011 Pegazus: komplex hallgatói szolgáltatások fejlesztése a felsőoktatásban – szakmai vezető
 • 2006 - 2008 - kompetencia alapú vezetőfejlesztés Belügyminisztérium Rendészeti Vezető- és Továbbképző Központ, PhD tanulmányok és kutatási téma
 • 2006 - 2008 - e-learning stratégia kialakítása a vezetéselmélet területén, Belügyminisztérium Oktatási Főigazgatóság, Kompetencia alapú integrált humánerőforrás-fejlesztési Twinning projekt
 • 2005 - 2007 Kompetencia alapú, integrált emberi erőforrás gazdálkodási rendszerek Belügyminisztérium Oktatási Főigazgatóság, Twinning projekt
Egyéb oktatási, szakmai tevékenység:
 • Új Munkaügyi Szemle főszerkesztője
 • HR szakos hallgatók tehetésggondozása, TDK felkészítése
 • METU HR kutatócsoport vezetője
 • Humán Szakemberek Országos Szövetségének alelnöke, elnökésgi tag
 • Emberi Erőforrás tanácsadó országos konzorcium tagja
 • METU myBRAND mentoroktató
 • Magyar Tudományos Akadémia IX. Osztály Gazdálkodástudományi Bizottság Emberi Erőforrás Menedzsment munkabizottság tagja
Egyéb szakmai tapasztalat, korábbi munkahelyek, munkakörök:
 • 2018 - 2022 Belügyminisztérium Közszolgálat-fejlesztési és Stratégiai Főosztály
 • tehetségszakértő, humánfejlesztési tanácsadó,
 • 2016 - 2018 Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatástudományi Kar - egyetemi docens, oktatási dékánhelyettes
 • 2013 - 2016 NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Közigazgatás-tudományi Kar
 • Életpálya és Emberi Erőforrás Intézet, Emberi Erőforrás Gazdálkodás Kutatócsoport - egyetemi docens
 • 2007 - 2013 ZSIGMOND KIRÁLY FŐISKOLA Gazdasági és Vezetéstudományi Intézet
 • főiskolai docens, Karrier és Alumni Centrum vezető
 • 2005 - 2007 IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM (BELÜGYMINISZTÉRIUM)
 • Vezetőképzési és Szervezési Osztály, vezetőképzési osztályvezető helyettes
 • 2005 - 2006 BELÜGYMINISZTÉRIUM RENDÉSZETI ÉS BŰNMEGELŐZÉSI INTÉZET
 • Nemzetközi Bűnmegelőzési Akadémia – oktató
 • 2000 - 2005 PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR
 • Felnőttképzési és Emberi Erőforrás Fejlesztési Intézet Művelődési Menedzsment Tanszék – egyetemi tanársegéd
 • 1999 - 2000 DÉL DUNÁNTÚLI GÁZSZOLGÁLTATÓ RT. – Humánpolitikai igazgatóság –
 • gyakornok
Szervezeti tagságok:
 • 2017 - Humán Szakemberek Országos Szövetsége – Alelnök
 • 2016 - NKE Kutatás Fejlesztési Tanács – tag (HR munkabizottság)
 • 2016 - Magyar Tudományos Akadémia – köztestületi tag
 • 2016 - IX. Osztály Gazdálkodástudományi Bizottsága Emberi Erőforrás Menedzsment munkabizottság titkára
 • 2010 - Magyar Hadtudományi társaság - Humán-erőforrás Fejlesztési Szakosztály- tag
 • 2005 - 2009 - Humán Szakemberek Országos Szövetsége – elnökségi tag, tag, Magyar Rendészettudományi Társaság - tag
 • 2004 – 2005 - Pécsi Tudományegyetem felnőttképzési és Emberi Erőforrás Fejlesztési Intézet - HR Klub - tag
Díjak, elismerések:
 • 2019 - Elismerő oklevél - kiemelkedő teljesítményéért lelkes és proaktív hozzáállásáért, amely jelentősen hozzájárul a METU sikereihez
 • 2019 július - dékáni elismerés a  Humán Szakemberek Országos Szövetségével kialakított együttműködésért, valamint az emberi erőforrás tanácsadó mesterszak kapcsán végzett sikeres toborzó munkájáért
 • 2020 december - Munkatársi elismerés „Az emberi erőforrás tanácsadó mesterszak nívójának emeléséért, az Új Munkaügyi Szemle METU-ra hozataláért, a COVID HR kutatás elindításáért.
 • 2021 július - Munkatársi elismérés „A HR-es CRANET konferencia megszervezéséért és lebonyolításáért
 • 2021. december dékáni elismerés az éves munkáért
 • 2023 - Dékáni elismerés - kiemelkedő tudományos, valamint az emberi erőforrás mesterképzés vállalati kapcsolatainak megerősítése érdekében végzett tevékenységéért
 • 2023 - MELLEARN LIFELONG LEARNING INNOVÁCIÓS DÍJ
Leírás:

A felsőoktatásban 2000-től vesz részt aktívan, gyakorlatilag az első diploma megszerzésével párhuzamosan, mint tudományos segédmunkatárs dolgozott a PTE-en. Ezt követően, egyetemi tanársegéd volt, párhuzamosan végezte el a marketing és MBA programokat a KTK karon. Szakmai életútjára a folyamatos fejlődés, új célok kijelölése és azok teljesítése mindig is jellemző volt. Önmagát elsősorban innovatív, gyakorlatias és jövőképalkotó attitűddel jellemzi. Pályája során ez olyan jelentős állomásokban volt tetten érhető, mint pl. amikor 2005 – 2007 között felkérést kapott a Belügyminisztériumhoz tartozó országos rendészeti vezetőképzési program szakmai vezetésére és megreformálására, vagy amikor 2015-ben a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatástudományi Karán oktatási dékánhelyettesként feladata volt az oktatási rendszer innovációjának lebonyolítása. Emellett rendszeresen vett részt az Európai Unió által finanszírozott programokban, mint humánfejlesztési szakértő, HR tanácsadó és kutatásvezető. Az elmúlt 6 évben a METU HR tanácsadó mester szak vezetőjeként szívügyének tartja a felsőoktatás és a HR szakma jelenét és jövőjét. Hisz abban, hogy a METU, mint ökoszisztéma a hallgató, oktató és munkaerőpiac hármasában a future proof (jövőálló) szervezeti ideológia mentén egy olyan munkakultúra, ahol a szakmai tudásának és tapasztalatának megfelelően a jövőben is eredményeket tud elérni. A METU myBRAND program elkötelezett támogatója, hiszen munkájában is ez a filozófia vezérli. Hisz abban, hogy a HR, mint szakma oktatásában csak akkor tudunk lépést tartani a változással, azaz folyamatosan megújulni, ha kellő ismerettel rendelkezünk a munkaerőpiacról és a szervezetek hr gyakorlatáról. Ennek támogatására kapcsolódott be az Országos Covid HR kutatásba és az Emberi Erőforrás Tanácsadó Országos konzorcium munkájába, valamint életre hívta a METU HR kutatócsoportot. Az Új Munkaügyi Szemle lektorált szakmai folyóirat főszerkesztője, a Humán Szakemberek Országos Szövetségének alelnöke és elnökségi tagja.