Erzsébet
Prof. Dr. habil. Noszkay Erzsébet CSc

Óraadó

Nyelvtudás:

francia nyelv – középfok

Beosztás, cím:

főiskolai tanár, egyetemi magántanár, professor emerita

Pozíció:

szakvezető

Intézet:

Üzleti Tudományok Intézete

Tudományos minősítés

2016 - 1986 közgazdaság-tudomány – CSc; 2006 dr. habil; 2009 egyetemi magántanár; 2016 ICMCI Academic Fellow

Felsőfokú tanulmányok és végzettség:
 • 1963-1967 M. K. Közgazdaságtudományi Egyetem, Ipar Szak – okl. közgazda
 • 1974 -1976 SZÁMOK rendszerszervező
Publikációk:
 • https://vm.mtmt.hu//search/slist.php?lang=0&top10=0&AuthorID=10001507
Oktatott tárgyak:
 • Family Business, Innováció - és tudásmenedzsment, Szervezet- és vezetéselmélet, Tanácsadói szakmai alapismeretek, Tanácsadási módszerek és technikák, Tárgyalástechnikák és konfliktusok kezelése, Változás- és válságmenedzsment, Változás- és válságmenedzsment folyamata
Kutatási területek:
 • KKV-k fejlődése- növekedése, újraélesztése
 • változás-és válságmenedzsment
 • üzletviteli tanácsadás és módszerei
 • innováció - tudásmenedzsment
 • vezetés- és szervezetelmélet
 • vezetéstudomány története
 • vezetői tudatosság és fejlesztése
 • e- learning és intelligens rendszerek fejlesztési módszertana
 • Family Business
Egyéb oktatási, szakmai tevékenység:
 • 1996-tól Nomen & B. Bt. – cégvezető, üzletviteli tanácsadó
 • 2007-től a SZIE Enyedi György Regionális Tudományok Doktori Iskola tanár és témavezető
 • 2005-től a SZIE Gazdálkodás és Szervezéstudományok Doktori Iskola tanár és témavezető
 • 2013-tól Tér – Gazdaság - Ember szakmai folyóirat Szerkesztő Bizottság tag
Egyéb szakmai tapasztalat, korábbi munkahelyek, munkakörök:
 • 1989-2009 SZIE (jogelőd: GATE)
 • 1989-2008 SZIE GTK VATI (jogelőd: VTI) öt tantárgy felelőse (vállalkozástan, vállalati gazdaságtan, változás- és válságmenedzsment, gazdasági
 • informatika, tudásmenedzsment)
 • SZIE GTK levelező közgazdasági egyetemi kiegészítő képzésében a „Változás – és válságkezelés” c. tantárgy előadója
 • 2008-2009 a Vezetés és szervezés MSc szakon belül öt tantárgy oktatója (Vezetői számvitel, Integráció-orientált innováció és tudásmenedzsment, Változás- és válságmenedzsment, Tanácsadói szakmai alapismeretek, Tanácsadási módszerek és technikák I.)
 • 2006-2011 SZIE GTK MBA magyar nyelvű képzésben a Vállalati gazdaságtan és a Változás- és válságmenedzsment tantárgyak oktatója;
 • 2001-2008 Kodolányi János Főiskola (főiskolai tanár);
 • 2001-2008 a Conservatoire National des Arts et Métiers (Párizs) képzési programjainak magyarországi adaptációjában közreműködő
 • 2002- 2006 BGF – Párizs X. Nanterre Egyetem (Gestion et administration de PME- PMI”, Reprise d’ entreprise (J. M. Pousse) (tantárgy hazai adaptációja, felelőse és előadója)
 • 1998-2000 Gábor Dénes Főiskola (gazdasági informatika, külső óraadó)
 • 1999-2000 ELTE (szervezetfejlesztés, külső óraadó)
 • 1986-1992 BME Ipari Menedzsment Tanszék (szervezés, vállalati rendszer- és gazdaságtan)
 • Szakmai:
 • 1993-2004 CONTEC Rt. – FB tagja, elemzések és ellenőrzések, szabályzati javaslatok
 • 1991-1993 Ipargazdasági Kutató és Tanácsadó Kft. – tudományos tanácsadó; kutatási felkérésére (az oktató tevékenység és az egyetemi cím változatlansága mellett) - a CIPE
 • alapítvány által támogatott –„A kis- és középvállalatok helyzete és fejlesztése privatizáció útján” – című kutatási projekt résztvevője és a kis- és középvállalatok K+F tevékenysége és innovációja c. téma vezető-kutatója
 • 1986-1989 Ipargazdasági Kutató Intézet - tudományos főmunkatárs, majd tudományos tanácsadó; az ipar és az élelmiszergazdaság kapcsolatrendszere; a vállalati informatika és az információtechnológiák magyarországi alkalmazásai és előrejelzések az ezredfordulóra, a kis- és középvállalatok helyzete és fejlesztése, innovációja
 • 1984-1986 Magyar Tudományos Akadémia Ipargazdasági Kutató Csoport – tudományos munkatárs; a mikroelektronika alkalmazása az iparban; az iparvállalatok szervezésének helyzete
 • 1980-1984 SZÁMKI (jelenleg SZÁMALK) - tudományos munkatárs; a vállalati átvilágítás és diagnosztika módszertani fejlesztése és alkalmazása a vállalati informatikában, menedzsment informatika
 • 1975-1980 Csepel Vas- és Fémművek Tröszt ISZI – szervező; szervezettervezés és – szabályozás, vezetésfejlesztés, felsővezetői döntés előkészítés, vállalati diagnosztika
 • 1969-1975 Magyar Alumíniumipari Tröszt – rendszerszervező; iparágat átfogó gazdasági elemzések, szervezeti– és működési szabályozás, üzemszervezés, számítástechnikai rendszerek szervezése, beruházások hálótervezése
 • 1967-1969 Budapesti Elektromos Művek – számítástechnikai munkatárs; K+F (hálózati fejlesztések)
Szervezeti tagságok:
 • 1993-2009 MTA VSZB – tag
 • 2009-2011 MTA VSZB – alelnök
 • 2011-től MTA GB – tag
 • 2002-től MTA GB (VSZB) Tudásmenedzsment Munkabizottság – elnök
 • 1995-2005 SZIE GTK VTI TDT – elnök
 • 2004-től BKIK TANOSZ, alelnök
 • 2002-2006 Változás és Válságmenedzserek Országos Egyesülete – alelnök
 • 2006-tól Változás és Válságmenedzserek Országos Egyesülete – elnök
 • 1986-tól ODI (majd SZMT) tagja, 2013 – tól tiszteletbeli tagja
 • 1972-től Neumann János Számítógép-tudományi Társaság Gazdaságinformatikai, Kutatási és Oktatási Fórum tagja
Díjak, elismerések:
 • 2009 BKIK oklevél
 • 2008 Pedagógus szolgálati emlékérem (MK Oktatási és Kulturális Minisztere)
 • 2006 BKIK Emlékplakett
 • 2005 BKIK elismerő oklevél
Leírás:

A Vezetés - Szervezéstudományi és Üzletviteli Tanácsadási Tudásközpont vezetője, Vezetés-és szervezés szakvezető, Executive MBA – Turnaround Management szakirányú továbbképzés szakvezető, 2009 óta dolgozik a METU-n. A SZIE két doktori iskolájában tantárgyfelelős oktató és témavezető. A Magyar Tudományos Akadémia Gazdálkodástudományi Bizottság (VSZB) tag, a MTA GB Tudásmenedzsment Munkabizottsága elnök, a BKIK TANOSZT alelnök, a VOE elnök.Tudományos fokozatai: 1986 közgazdaság-tudomány – CSc, 2006 dr. habilOktatott tárgyai: Family Business, Innováció – és tudásmenedzsment, Szervezet- és vezetéselmélet, Tanácsadói szakmai alapismeretek, Tanácsadási módszerek és technikák, Tárgyalástechnikák és konfliktusok kezelése, Változás- és válságmenedzsment, Változás – és válságmenedzsment folyamata. Kutatási területe: KKV-k fejlődése- növekedése, újraélesztése; változás-és válságmenedzsment; üzletviteli tanácsadás és módszerei, innováció - tudásmenedzsment, vezetés- és szervezetelmélet, vezetéstudomány története, vezetői tudatosság és fejlesztése, e- learning és intelligens rendszerek fejlesztési módszertana, Family BusinessFőbb érdeklődési területei: tehetséggondozás – és fejlesztés, hermeneutika, filozófiaFőbb alkotásai: PALWONS - módszer, MI- Business, NOB- módszer, O&TUMEN módszer, „Szendvics” - módszer, FABU, a felelős családi cégek átörökítési módszertana