Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Budapesti Metropolitan Egyetem
András
Dr. Krémer András PhD

Oktató

Nyelvtudás:

angol – közép

Beosztás, cím:

Vezetés és Szervezés MA, Szervezeti Mediátor specializáció vezető, főiskolai tanár

Pozíció:

szakvezető

Intézet:

Gazdaságtudományi és Pénzügyi Intézet

Tudományos minősítés

2002 - tudománytörténet (szociológia) – PhD

Felsőfokú tanulmányok és végzettség:
 • 2002 BME GTK Tudományfilozófia és tudománytörténet Doktori iskola PhD.
 • 1979-1986 – ELTE BTK – Szociológia szak – okleveles szociológus
 • 1979-1984 – BME Gépészmérnöki kar – Gépgyártástechnológia szak – okl. gépészmérnök
 • Közvetítő, Döntőbíró (Munkaügyi Közvetítői és Döntőbírói Szolgálat képzése a tagjai számára).
 • Mediation and Arbitration (ILO, FMCS, ACAS)
Publikációk:
 • https://vm.mtmt.hu//search/slist.php?lang=0&top10=0&AuthorID=10028497
Oktatott tárgyak:
 • A mediáció jogi környezete
 • A mediáció jogi, etikai kérdései
 • A mediációs tevékenység szabályozása és fejlesztése
 • A mediációs tevékenység szupervízója
 • A mediátor eszköztára és módszerei
 • AVR a szervezeti konfliktusok menedzselésében
 • Basic Mediation Training
 • Bevezetés az alternatív vitarendezésbe (AVR)
 • Kommunikációs készségfejlesztő tréning
 • Mediáció alapjai
 • Mediációt igénylő szervezeti helyzetek
 • Szervezetfejlesztés
 • Szervezeti kommunikáció
 • Szervezeti magatartás
 • Szervezeti magatartás és vezetés
 • Tárgyalástechnikák és konfliktusmenedzsment
 • Tárgyalástechnikák és konfliktusok kezelése
 • Társadalomismeret I. projekttárgy
 • Vezetés-és szervezetelmélet
 • METU Mediációs Műhely vezetője
Kutatási területek:
 • az alternatív vitarendezési eljárások alkalmazási lehetőségei, intézményrendszere
 • társadalmi participáció
 • társadalmi hatásvizsgálatok
Egyéb oktatási, szakmai tevékenység:
 • Szegedi Tudományegyetem JGYPK, főiskolai tanár
 • Címzetes egyetemi docens Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
 • Címzetes egyetemi docens Budapesti Corvinus Egyetem
 • Címzetes egyetemi docens Nemzeti Közszolgálati Egyetem
Egyéb szakmai tapasztalat, korábbi munkahelyek, munkakörök:
 • 2004-2013 Oktatásügyi Közvetítői Szolgálat – Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet,
 • igazgató, közvetítő, vezető koordinátor
 • 2006-2007 MTA-BMGE Kutatás-fejlesztési és Térségfejlesztési Kutatócsoport,
 • tudományos főmunkatárs
 • 2003-2005 BME Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar, Környezetgazdaságtan
 • tanszék, tudományos munkatárs
 • 2003-2004 Oktatási Minisztérium, oktatásügyi közvetítő
 • 1993-2003 KRÉTA Tanácsadó és Tervező Kft. /ügyvezető igazgató/
 • 1985-2003 BME Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar, Szociológia és
 • Kommunikáció Tanszék, egyetemi adjunktus
 • 1990-1993 PROFiNFO Információs Szolgáltató Kft. /ügyvezető igazgató/
 • 1986-1989 Sziget Rehabilitációs Kisszövetkezet /tanácsadó/
 • 1985-1986 Másokat Segítő Gt. /tanácsadó/
 • 1984-1985 Kommunális Ipari Szolgáltató Szakcsoport /számítógépes programozó/
Szervezeti tagságok:
 • Rézler Gyula Mediációs Intézet, igazgató
 • Országos Mediációs Egyesület, alelnök
 • Rézler Gyula Alapítvány, kuratóriumi tag
 • Bírók a Mediációért Egyesület, elnökségi tag
 • Salva Vita Alapítvány, kuratóriumi tag
 • Munkaügyi Közvetítői és Döntőbírói Szolgálat, közvetítő, döntőbíró
 • MTA Vezetés- és Szervezéstudományi Bizottság, Környezeti Menedzsment Albizottság
 • Magyar Szociológiai Társaság, Oktatásszociológiai és Település és Városszociológiai Szekció
Díjak, elismerések:
 • 1995- Erdei Ferenc díj
Leírás:

Egyetemi oktatói tevékenysége mellett számos tanácsadói, kutatói, vitarendezési tapasztalatot szerzett menedzsment, gazdaságfejlesztés, munkaügyi kapcsolatok, konfliktuskezelés, mediáció, mediációs rendszerek területein. Eddigi kutatási területei: • Üzem- és munkaszociológia, azon belül is a technikai fejlődés társadalmi, üzemi, szervezeti feltételei, hatása a munkavállalókra és munkaviszonyukra, valamint a vállalatokra, intézményekre, piaci és munkaerő-piaci helyzetükre, különféle társadalmi hatásvizsgálatok, szakpolitikák (policy) elemzése, egyeztetések, azok során alkalmazható konfliktuskezelési és együttműködést fejlesztő eljárások, valamint a társadalmi részvétel kérdései. • A település és városszociológia, ezen belül a településfejlesztés és igazgatás, a közszolgáltatások szervezése, a területfejlesztés, az ezekhez kapcsolódó társadalmi hatásvizsgálatok, különös tekintettel a regionális és településfejlesztés, gazdaságfejlődés, kérdéseire, a régió gazdasága, a felsőoktatás és a munkaerőpiac kapcsolatára, valamint a társadalmi részvétel tartalmára és formáira, kisebbségi csoportok konfliktusaira. • konfliktuskutatás, konfliktuskezelés, konszenzuskeresés, kollektív probléma megoldás, elméleti és gyakorlati kérdései, ideértve a participáció, a közösségi tervezés, stratégiai tervezés kérdéseit is.