Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Budapesti Metropolitan Egyetem
Lóránt
Dr. habil. Kicsák Lóránt

Oktató

Nyelvtudás:

francia, német, angol, spanyol

Beosztás, cím:

Egyetemi docens

Intézet:

Művészet- és Designelméleti Intézet

Tudományos minősítés

2002 - Filozófiai tudományok PhD

Felsőfokú tanulmányok és végzettség:
 • 1995. Filozófia szakos középiskola tanár - egyetemi diploma
 • 1994. Francia nyelv és irodalom szakos középiskolai tanár - egyetemi diploma
Publikációk:
 • https://m2.mtmt.hu/frontend/#view/Publication/SmartQuery/1127/
Oktatott tárgyak:
 • Kritikai gondolkodás és művészet;
 • Társadalomfilozófia és művészet;
 • Jövőkutatás és művészetek;
 • Művészet és társadalom;
 • Kreatív gondolkodás;
 • Integrált társművészeti gyakorlat;
 • Ökogiai krízis és etika;
 • Kritikai kultúrakutatás
Kutatási területek:
 • 20. századi német és francia filozófia, fenomenológia, posztstrukturalizmus, dekonstrukció, politikafilozófiai és etikai vizsgálódások, performativitás a kultúratudományban, filozófiai önformáló technológiák
Egyéb oktatási, szakmai tevékenység:
 • 1998-tól az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Filozófiai Tanszékének oktatója,
 • a Performativitás Interdiszciplináris Kutatócsoport vezetője,
 • a PERFORMA elektronikus folyóirat szerkesztője
Egyéb szakmai tapasztalat, korábbi munkahelyek, munkakörök:
 • Az EKKE Kepes György Szakkollégiumának igazgatója
Szervezeti tagságok:
 • Magyar Filozófiai Társaság
Díjak, elismerések:
 • 2005. Lyceum pro Scientiis Alapítvány kutatási támogatása 2005. MTA Miskolci Területi Bizottságának díja 2009. Eszterházy Károly-emlékérem
Leírás:

2022 januárjában lett a METU Művészet és Designelméleti Intézet oktatója, korábban egy félévet óraadóként tanított. 2002-ben PhD-fokozatot, 2020-ban habilitált doktori címet szerzett a Debreceni Egyetemen filozófiai tudományok területén A jelenlét-problematika Derridánál és Heideggernél, illetve Dekonstruktív intézménykritikák című értekezéseivel. Önálló kötetei: Aporiák próbatétele, Filozófiai üdvtechnikák. Kutatási területe a 20. századi német és francia fenomenológia, dekonstrukció, posztstrukturalizmus. Jelenleg performatív szemléletű kultúratudományi értelmezésekkel, társadalomfilozófiai kérdésekkel és intézménykritikával foglalkozik. Alapítója és vezetője az EKKE BMK Performativitás Interdiszciplináris Kutatócsoportjának, szerkesztője a Performa Kultúra- és Társadalomfilozófiai elektronikus folyóiratnak, tagja a METU Gondoskodó Társadalom Kutatócsoportjának. Igazgatója az EKKE Kepes György Szakkollégiumának.