Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Budapesti Metropolitan Egyetem
Péter
Dr. Gulyás Péter PhD

Oktató

Nyelvtudás:

angol középfokú C típusú nyelvvizsga; francia középfokú C típusú nyelvvizsga

Beosztás, cím:

egyetemi docens

Pozíció:

filozófiatörténész

Intézet:

Művészet- és Designelméleti Intézet

Tudományos minősítés

2011 - filozófiatudományok – doktori cím

Felsőfokú tanulmányok és végzettség:
  • 2007–2011 ELTE BTK, Filozófiatudományok Doktori Iskola, Kora újkori filozófiatörténet
Oktatott tárgyak:
  • A kultúrakutatás módszerei
  • Emberkép
  • Esztétika
  • Kortárs művelődéstörténet
  • Művészetfilozófia
  • Vizuális kommunikáció
Kutatási területek:
  • XVII. századi filozófiatörténet
  • Szélsőségek és új jelenségek a populáris kultúrában (horrorműfajok, videojátékok)
Egyéb oktatási, szakmai tevékenység:
  • 2008–2012 Csokonai Vitéz Mihály 12 Évfolyamos Gimnázium – középiskolai tanár (filozófia)
Leírás:

2010 óta dolgozik a Budapesti Metropolitan Egyetem Művészet- és Designelméleti Intézetében. Társadalom- és kultúratudományokhoz kapcsolódó tantárgyakat oktat, a művészeti képzési programok felelőse. 2011-ben védte meg doktori dolgozatát, amelynek tárgya a kora újkori fiziológiai és filozófiai elméletek összefonódása volt. Kutatóként jelenleg elsősorban a populáris kultúra szélsőséges megnyilvánulásai, azon belül is a horror különféle műfajai foglalkoztatják.