Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Budapesti Metropolitan Egyetem
Zsuzsanna
Dr. Behringer Zsuzsanna

Oktató

Nyelvtudás:

angol: felsőfokú szakmai, orosz: középfokú szakmai, német: alapfok

Beosztás, cím:

főiskolai docens

Pozíció:

Tehetségműhely vezető, Rendezvénymenedzsment Specializáció vezető

Intézet:

Turizmus Intézet

Tudományos minősítés

1991 - Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem Áruforgalom gazdaságtana

Felsőfokú tanulmányok és végzettség:
 • 2023− Neumann János Egyetem Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola
 • 1985-1989 Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem Kereskedelmi Kar Áruforgalmi szak - okleveles közgazda
Publikációk:
 • https://m2.mtmt.hu/api/publication?cond=authors;in;10028647&cond=category.mtid;eq;1&labelLang=hun
Oktatott tárgyak:
 • Turizmus marketing (BA)
 • Attrakció- és látogatómenedzsment (BA)
 • Turisztikai termékek (BA)
 • Kulturális turizmus menedzsment (BA)
 • Hivatásturizmus alapjai (BA)
Kutatási területek:
 • turizmus Körforgásos gazdaság és fenntarthatóság a turizmusban, fogyasztói magatartásvizsgálat, desztináció marketing és menedzsment,
 • szabadidőipar és regionalitás
 • területfejlesztés
 • desztinációs marketing
 • termékfejlesztés
 • turisztikai vállalatok menedzsment technikái
 • SIT termékek a turizmusban
 • fogyasztói magatartás a szolgáltatóiparban
 • kultúra és turizmus kapcsolata
Egyéb oktatási, szakmai tevékenység:
 • Turizmus Tehetség Kutatóműhely vezetése
 • hallgatók TDK, OTDK, és egyéb országos, szakmai és tudományos versenyekre történő felkészítése
Egyéb szakmai tapasztalat, korábbi munkahelyek, munkakörök:
 • 1989-2000 Budapesti Közgazdaságtudományi (Corvinus) Egyetem, Külgazdasági Tanszék, Turizmus Kutatócsoport: egyetemi adjunktus (Utazási irodai gazdálkodás, Szállodai gazdálkodás, Turizmus marketing) 1990-2000 Közgazdasági Továbbképző Intézet: Turizmus szak szakbizottsági titkár, majd 2000-2006 szakbizottság elnöke (Stratégiai menedzsment, Turizmus marketing, Turizmus menedzsment), 2000-2005 Magyar Turizmus Rt.: Kutatási igazgató, 2005-2009 Heller Farkas Gazdasági és Turisztikai Szolgáltatások Főiskola Turizmus Intézet: főiskolai docens (Turizmus általános elmélete, Turizmus gazdaságtana, Turizmus marketing, Kutatásmódszertan a turizmusban, Eu és turizmus, Desztinációs marketing, HRM a turizmusban, Mark. komm. a turizmusban), 2009-2015 Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskola, majd Egyetem, Turizmus Intézet: főiskolai docens (Turizmus marketing, Desztinációs marketing, Attrakció- és látogatómenedzsment HRM a turizmusban, Szállodai gazdálkodás és menedzsment, Mark. komm. a turizmusban), 2016 - Budapesti Metropolitan Egyetem, Turizmus, Szabadidő és Szálloda Intézet, főiskolai docens: (Turizmus marketing, Szolgáltatások tervezése és fejlesztése, Service Design and planning, Desztinációs marketing, Turisztikai termékek és menedzsment, Attrakciómenedzsment, Mark. komm. a turizmusban).
 • 2005-2009 Heller Farkas Gazdasági és Turisztikai Szolgáltatások Főiskolája, főiskolai docens, Turizmus-vendéglátás Alapszak kidolgozása, Turisztikai tárgyak (Turizmus marketing, Humán erőforrás menedzsment a turizmusban, Desztinációmenedzsment) oktatása és kutatás
Szervezeti tagságok:
 • 2000-2005 között: MT Rt.- n keresztül ETC és WTO, PIMASZ - Piackutatók Magyarországi Szövetsége, MMSZ - Magyar Marketing Szövetség (Turizmus Klub), TTRA - Turisztikai Kutatók Szövetsége, AIEST.
Díjak, elismerések:
 • 2020-2023: Egyetemi TDK és OTDK versenyeken hallgatói I. II helyezések felkészítő tanárként
 • 2023: CheckInn Turisztikai Innovációs versenyen METU-s hallgatói csapat mentoraként I. helyezés
 • 2022: Országos Városmarketing versenyre történő METU-s hallgatói csapat felkészítése
 • 2022-ben Dékáni elismerés az aktív oktatói, kutatói, publikációs munka végzéséért, a Turizmus Tehetségműhely sikeres vezetéséért és a hallgatók versenyre történő eredményes felkészítéséért
Leírás:

Dr. Behringer Zsuzsanna 2009 óta főiskolai docensként a METU Turizmus Intézet főállású oktatója, aki a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetemen végzett, és 1991-ben ott szerzett egyetemi doktori fokozatot. Ezt követően egyetemi adjunktusként aktívan részt vett a Külkereskedelmi Tanszék Turizmus Kutatócsoportjának megalakításában és a felsőoktatási turizmusképzés kiépítésében, OTKA és vállalati kutatások lebonyolításában és számos turisztikai tantárgy oktatásában. A turizmus szakközgazdász képzésben előbb szakbizottsági titkárként, majd elnökként vezette a másoddiplomás képzést. 1995-ben Ausztriában az Osztrák-Magyar Akció Alapítvány ösztöndíjasaként kutatta az osztrák turizmusirányítás szervezeti rendszerének sajátosságait és hazai adaptálási lehetőségeit. 2000-től négy éven keresztül töltötte be a Magyar Turizmus Rt. Kutatási igazgatói pozícióját, ahol az országos turisztikai marketingszervezet teljes körű kutatási tevékenységéért volt felelős. Vezetése alatt több új típusú kutatást bonyolítottak le, ezek között a legjelentősebbek a termék (egészségturizmus) és ország (Németországban, Lengyelországban, Nagy-Britanniában, Ausztriában, Olaszországban, és a tengerentúlon Japánban, az USÁ-ban és Kínában) voltak. Több nemzetközi és hazai szervezetben képviselte hazánkat (UNWTO, ETC, MSZSZ, MUISZ), és szoros kapcsolatot épített ki mind a piaci szereplőkkel a kutatási eredmények szakmai prezentációinak bevezetésével, mind a turisztikai felsőoktatási intézményekkel, akik számára minden évben szakdolgozati pályázatot hirdettek meg több kategóriában. 2005-től 2009-ig a Heller Farkas Gazdasági és Turisztikai Szolgáltatások Főiskoláján oktatott és kutatott, és nevéhez kötődik a főiskola Turizmus-vendéglátás (TUVE) BA szak programjának kidolgozása. 2009-től a Budapesti Metropolitan Egyetem (korábban Budapesti Kommunikációs Főiskola) főállású oktatója. A METU-n oktatott főbb tárgyai: Turizmus marketing, Attrakció- és látogatómenedzsment, Turisztikai termékek, Kulturális turizmus menedzsment. 2013 óta vezeti az egyetem Turizmus Tehetségműhelyét, ahol a kiemelkedő képességű hallgatóknak lehetősége van a tananyagon kívüli egyetemi és vállalati kutatásokba bekapcsolódniuk. A tehetséggondozást kiemelt feladatának tekinti, amelynek keretében számos országos és egyetemi tudományos és szakmai versenyre készített fel hallgatókat eredményesen (OTDK, CheckInn). Nevéhez fűződik számos szakmai, iparági kapcsolat kiépítése (Imagine, Miratia, VRTours, Magyar Zene Háza, InnoTime Hungary)), és egyetemi szakmai rendezvény ötlete (Digitális turizmus workshop, Turizmus világnapján Fenntartható „újturizmus” témában bemutatkozás a szakmának, továbbá akadémiai kutatók eredményeinek prezentálása a szakmának). 2023-tól a Neumann János Egyetem Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola hallgatója, ahol kutatási témája a körforgásos gazdaság és a fenntarthatósági szempontok turizmusban történő megvalósulása. Ezen kívül régóta foglalkozik a turizmus szektor fogyasztói magatartásvizsgálatával, a desztinációk menedzsmentjének és marketingtevékenységének fejlesztési lehetőségeivel, valamint a kultúra és turizmus kapcsolódási pontjainak elemzésével. Érdeklődési köre és hobbija is ezen területekhez kötődik: kultúra, színház, múzeum, kiállítás, kirándulás, belföldi és külföldi utazás és gasztronómia.