Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Minőségirányítás | Budapesti Metropolitan Egyetem

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁS

A Budapesti Metropolitan Egyetem (a továbbiakban: METU) vezetése elkötelezett a folyamatos minőségfejlesztés iránt. 

A kialakított minőségügyi rendszer is támogatja, hogy alkalmazott tudományok egyetemeként egyrészt a gyorsan változó környezetre és a munkaerő-piaci kihívásokra felkészítő képzéseinken a gyakorlatban is alkalmazható tudást kínáljunk, hogy a végzett hallgatók jobb eséllyel tudjanak elhelyezkedni. Másrészt a szakmai életben is tapasztalatot szerzett oktatóink folyamatosan fejlesszék a képzéseink tartalmát annak érdekében, hogy a hallgatók ismereteit a lehető legfrissebb tudással bővíthessék.

 • A Szervezeti és Működési Rend 3. melléklete, a Minőségirányítási Kézikönyv összefoglalja mindazon alapelveket és rendszerelemeket, amelyeket az Egyetem minőségirányítási szempontból elengedhetetlennek tart és kiemelt prioritásként kezel.
 • A Szervezeti és Működési Rend 2. melléklete Minőségirányítási Szabályzat célja – a METU értékrendjével egyezően − magas színvonalú oktatási, tudományos és művészeti tevékenység minőségbiztosítása és továbbfejlesztése, valamint a külső és belső érdekelt felek elégedettségének javítása.
 • A METU folyamatait a Szervezeti és Működési Rend 4. melléklete, a folyamatlapokat (FL) tartalmazó Folyamatkönyv alapján szervezi, illetve valósítja meg.
 • A minőségirányítási folyamatok felügyeletét és fejlesztését a Főtitkárság végzi. Az Egyetem életében az oktatás minőségének és színvonalának folyamatos nyomon követése és fejlesztése kiemelt fontosságú. A METU rendszeresen végez felméréseket a hallgatók, az oktatók, a partnerek és a tanulástámogatási és hallgatói szolgáltatásokban érintettek körében. Az eredményekről a vezetőség mellett, a felmérésben résztvevők is tájékoztatást kapnak. A visszacsatolások rendszere támogatja a tantárgyi programok és tananyagok fejlesztését, továbbá hogy a METU olyan tanuló szervezetté váljon, amely figyelembe veszi valamennyi érintett, azaz a hallgatók, az oktatók, a partnerek, a munkavállalók igényeit és elvárásait.

A Minőségirányítás főbb tevékenységei:

 • Minőségirányítási rendszer működtetése és fejlesztése
 • Az oktatás, valamint a kapcsolódó szolgáltatások minőségének folyamatos ellenőrzése és fejlesztése
 • Minőségirányítási dokumentumok kidolgozása, naprakészen tartása
 • Felmérések előkészítése, végzése
 • Belső minőségirányítási auditok előkészítése, végrehajtása (FL-MINA)
 • Vezetőségi átvizsgálás előkészítése, végrehajtása
 • Önértékelési rendszer előkészítése, végrehajtása

A METU által végzett felmérések:

 • Oktatói munka hallgatói véleményezése (FL-OMVH)
 • Diplomás pályakövetés tevékenysége aktív és végzett hallgatók esetében (FL-DPRA)
 • Hallgatók általános elégedettségének mérése - Net Promoter Score (NPS)
 • Oktatói teljesítményértékelés
 • Angol nyelven oktatók értékelése
 • Óralátogatás
 • Óratartás technikai megvalósulásának vizsgálata
 • Projektszerű működéshez tartozó, egyedileg meghatározott mérések
 • Adott események, rendezvények, kampányok esetében follow-up keretében történő felmérés
 • Hirdetések vonatkozásában olvasottság
 • Egyéb célzott mérések 

Az adatalapú vezetői döntéseket folyamatosan fejlesztett rendszeres riportokkal támogatjuk.

Minőségirányítási dokumentumok

Minőségpolitika - 2021. februártól

Minőségirányítási Szabályzat - 2022.11.29-től

Minőségirányítási Kézikönyv - 2022.11.29-től


Felmérések


Oktatói Munka Hallgatói Véleményezése


A Budapesti Metropolitan Egyetem minden szemeszterben elvégzi az Oktatói Munka Hallgatói Véleményezése felmérést (a továbbiakban: OMHV) a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény előírásai, valamint az Szervezeti és Működési Rend 5. melléklete szerint. A felmérés célja az oktatói munka minőségének folyamatos ellenőrzése és fejlesztése, továbbá a hallgatói elégedettség növelése, a felmérés eredményeinek kiértékelése és visszacsatolása által.

A kérdőívek kitöltése kiváló lehetőség arra, hogy a hallgatók gyakorolják a véleménynyilvánítást – anonim módon – és ezzel hozzájáruljanak az oktatás hatékonyságának és színvonalának folyamatos javításához.

Minden alkalommal kihívást jelent a hallgatók aktív részvételre való ösztönzése a felmérés önkéntes jellege miatt. Az Egyetemen a hallgatói véleménynyilvánítás fontosságára történő figyelemfelhívás kiemelt fontosságú.


Szabályzat: Oktatói munka hallgatói véleményezésének rendje - 2021.09.01. napjátólDiplomás Pályakövetés


A Diplomás pályakövetés tevékenysége, a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény előírásai és a TÁMOP 4.1.3-as központi projekt által meghatározott követelmények szerint, a mindenkori oktatásirányítás által támasztott, illetve az Egyetem fenntartója és vezetői által megfogalmazott igényeknek megfelelően történik mind az aktív, mind a végzett hallgatók körében. E kutatások célja, hogy az intézmény visszajelzést kapjon a felsőoktatási képzéseinek minőségéről, és ennek megfelelően képzési kínálatát a mindenkori munkaerőpiac és hallgatók által támasztott keresletnek megfelelően alakítsa. További cél, hogy e visszajelzések az oktatáspolitikai döntéshozók számára is ismertek legyenek és döntés-segítő eszközként alkalmazhassák őket.


2021. évi felmérés eredményei:

DPR2021_felmérés.pptx


2018. évi felmérések:

DPR2018_-_Hallgatói_kérdőív_-_BA+MA.pdf

DPR2018_-_Hallgatói_kérdőív_-_FOSZ.pdf

DPR2018_-_Hallgatói_kérdőív_-_SZTK.pdf

DPRV_felmérés 2018_BA_MA_2013.pdf

DPRV_felmérés 2018_BA_MA_2015.pdf

DPRV_felmérés 2018_BA_MA_2017.pdf

DPRV_felmérés 2018_FOSZ_2013.pdf

DPRV_felmérés 2018_FOSZ_2015.pdf

DPRV_felmérés 2018_FOSZ_2017.pdf

DPRV_felmérés 2018_SZTK_2013.pdf

DPRV_felmérés 2018_SZTK_2015.pdf

DPRV_felmérés 2018_SZTK_2017.pdf


Archívum

Korábbi, már hatályon kívüli szabályzatok: