Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility METU STARTUP LAB 2021 | Budapesti Metropolitan Egyetem

METU STARTUP LAB 2021

Fókuszban a digitális cégépítéshez szükséges készségek és kompetenciák fejlesztése 

Indul a STARTUP LAB 2021! 

 

Nemzeti Tehetség Program keretén belül, az Emberi Erőforrások Minisztériuma (Támogató) támogatásának köszönhetően, a Budapesti Metropolitan Egyetem Tehetségsegítő Tanács irányításával 2021-ben megkezdődött a „Digitális cégépítés - STARTUP LAB 2021” c. projekt. A Támogató döntése alapján a projekt 4 200 000 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült.  

STARTUP LAB 2021 mára hagyományokon alapuló tehetségműhelyként a tavalyi METU STARTUP LAB és az azt megelőző Kreatív gondolkodásfejlesztő műhelyekre alapozva épül be szervesen a Budapesti Metropolitan Egyetem életébe, ösztönözve hallgatókat és oktatókat a fejlődésre. A 2020/2021-es tanév tavaszi félévére tervezett tehetséggondozó program fókusza ezúttal hangsúlyosan a digitális kompetenciák fejlesztése, a digitális cégépítéshez kapcsolódó készségek elsajátítása, startup és a kreatív gondolkodás fejlesztése mellett.  

A képzésben résztvevő 25 hallgató a program során 4-5 fős csoportokban a kooperatív tanulási módszerek és projektpedagógiai technikák alkalmazásával dolgozik. A projekt moduláris felépítésű. A modulok az alábbi területeket ölelik fel: 

  • A digitális cégépítés kompetencia alapú fejlesztése 

  • A startup világ HR kérdései 

  • Kreatív gondolkodás a digitális marketingben 

  • Digitális üzleti modellek a turizmus területén 

  • A cégkultúrára építésében rejlő körkörös készségfejlesztési lehetőségek 

Az egyes modulokban a hallgatók egyéni, páros és csoportos feladatokat végeznek, amelyeket közös összegzés, reflexiók és visszajelzések zárnak. A modulok során a hallgatók új digitális eszközökkel és szoftverekkel ismerkednek meg, amelyek segítségükre lehetnek egy digitális cégalapítás során. Munkájukat emellett egy digitális mentor is segíti. A hallgatók minden egyes modulban más-más csoportba kerülnek, ezzel növelve az alkalmazkodóképességüket, kreativitásukat és a csoportdinamikát. 

A programot 2021-ben is egy nemzetközi vetélkedő zárja – külföldi partneregyetemek meghívásával –, amelynek keretén belül a már megismert és alkalmazott módszertanok alapján, a hallgatók 4-5 fős egyetemi csapatokbandigitális cégeket modelleznek és prezentációk segítségével mutatják be eredményeiket. Az idei program része egyúttal egy tanulmányi kirándulás is, amelynek során a győri Széchenyi István Egyetemre látogatunk el, a hallgatók megtekintik az egyetemi Stratup Campus-t és megismerhetik a MaxWhere labort is. 

 

A képzés logója: 


 

Fő Támogatók: 

P:\01_PALYAZATOK\02_VÉGREHAJTÁSI SZAKASZ\NTP\EMMI logo.JPG
P:\01_PALYAZATOK\02_VÉGREHAJTÁSI SZAKASZ\NTP\emet_logo_szines_jpeg.jpg