Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Metropolitan Startup Program | Budapesti Metropolitan Egyetem

metropolitan startup program

A pályázat célja
Van egy innovatív üzleti ötleted? De nem tudod, hogy életképes-e, nem tudod, hogyan vágj bele a megvalósításba? Nincs forrásod az induláshoz? Mi segítünk! Jelentkezz a StartUp Programba!

Kik pályázhatnak?
A Metropolitan valamennyi aktív hallgatói státusszal rendelkező hallgatója illetve hallgatói csoportja pályázhat.

A pályázat menete

 • A pályázatokat kizárólag elektronikus úton lehet benyújtani, a startup@metropolitan.hu e-mail címre, pályázati űrlap és üzleti modell vászon kitöltésével.
 • A beérkezett pályázatok közül szakértő zsűri választja ki a legígéretesebbeket. A pályázatokat a Bizottság értékeli és írásban értesíti a pályázókat az eredményről. A Bizottság fenntartja a jogot, hogy az első forduló folyamán is szóban meghallgassa a pályázókat a beadási határidőt követő 30 napon belül.
 • Az első körbe bejutott pályázók mentor segítségével elkészítik a végleges üzleti tervüket.
 • A pályázat második szakaszában a versenyzők üzleti tervüket szakértőknek és befektetőknek mutatják be, itt választja ki a zsűri azokat, akik támogatást kapnak a megvalósításhoz.

A pályázat benyújtásának módja
A programra a pályázati űrlap, és annak mellékletével (üzleti modell vászon) és nyilatkozat kitöltésével lehet pályázni. A pályázatokat kizárólag elektronikus úton lehet benyújtani, a startup@metropolitan.hu e-mail címre.

Elbírálás
A pályázatot a METU oktatóiból álló Bizottság bírálja el az alábbi szempontok alapján. Az egyes szempontok alapján max. 10-10 ponttal értékeljük a pályázatot:

 • Milyen fogyasztói problémára nyújt a termék/szolgáltatás megoldást, és hogyan?
 • Miben egyedi, kiemelkedő, innovatív, újszerű az ötlet?
 • Vannak versenytársak? Hozzájuk képest miben nyújt mást a megvalósítani kívánt termék/szolgáltatás?
 • Ki a célközönség? Mekkora a vállalkozás becsült piaca?
 • Megvalósíthatóság: Reális az ötlet? Valóban megvalósítható a kitalált termék/szolgáltatás? Milyen erőforrások (emberi, technikai, pénzügyi) szükségesek az ötlet megvalósításához? Melyek állnak rendelkezésre? Melyek hiányoznak és ezeket hogyan tervezik megszerezni?
 • Hogyan jut el a fogyasztókhoz a termék/szolgáltatás? Röviden ismertesd a marketing stratégiát!
 • Költségvetés: Milyen kiadásokkal és bevételi lehetőségekkel számolsz?
 • Melyek a megvalósítás főbb lépései, mérföldkövei? A projekt ütemezését kérjük minél pontosabban felvázolni!
 • Az üzleti modell kidolgozottsága összességében (A pályázó a megvalósításhoz szükséges erőforrásokat és a bevételi lehetőségeket jól mérte fel? 
 • Az értékesítési csatornákat és a szükséges partnereket jól azonosította? Rendelkezik jól beazonosítható mérföldkövekkel, ütemezéssel a projekt? stb.)
 • A pályázó csapat motiváltsága

Összesen: 100 pont

A Bizottság az első körben legfeljebb 10 üzleti terv kidolgozását, második körben legfeljebb 5 megvalósítását támogatja.
A kiíró fenntartja a jogot a pályázat visszavonására, amennyiben a bizottság véleménye szerint egyik pályázat minősítése sem éri el a maximálisan elérhető pontszám 70 százalékát.

Díjazás

 • A díjazottak a Bizottság által meghatározott mértékű, maximum 1 millió forint értékű támogatásban részesülnek, mely kizárólag a projekt megvalósítására fordítható.
 • A nyertesekkel a METU szerződést köt.

Általános pályázati szabályok

 • A nyertes pályázó a támogatóval szerződést kötni köteles. Amennyiben a szerződést nem köti meg a pályázat második fordulójának eredményének kihirdetését követő 60 napon belül, úgy a támogatástól elesik.
 • Ha a megvalósításra már korábban nyert támogatást a pályázó, akkor pályázata nem támogatható.
 • A pályázók kizárólag saját eredeti, szerzői alkotásukkal versenyezhetnek. E feltétel megsértése esetén a pályázat érvénytelenné válik, és a pályázó díjat nem kaphat. Ha ez a díjátadást követően válik ismertté, akkor a pályázó köteles a díjat visszaszolgáltatni. A versenyző a nevezési adatlap aláírásával a pályaművéről kijelenti, hogy az saját szerzői műve, továbbá felelősséget vállal azért, hogy az általa benyújtott versenymunka nem sérti más szerzői jogát.
 • Érvénytelen pályázatok:
  - pályázók körén kívül eső pályázó
  - határidőn túl beküldött pályázat
  - hallgatói jogviszony szüneteltetése a pályázat benyújtásának vagy elbírálásának félévében
  - plágium, más szerzői jogát sértő pályázat
  - a pályázatban szereplő ötlet megvalósítására már korábban nyert támogatást a pályázó
 • A nyertesek vállalják, hogy a díj elnyerését követően 24 hónapig az egyetem és a média rendelkezésére állnak pályázatuk ismertetésével.
 • A verseny kiírói felhatalmazzák a Bizottságot, hogy a megállapított szempontrendszer alapján bírálják el a versenymunkákat, és ítéljék oda a támogatást.
 • A Bizottság kizárhatja azt a pályázatot, amely nem felel meg a kiírásban szereplő feltételeknek, és nem teszi lehetővé a pályázat érdemi bírálatát.
 • A Bizottság döntése ellen fellebbezésnek helye nincs.

Üzleti titokvédelem

 • A pályázat tartalmát, illetve az opcionálisan megküldött egyéb dokumentációt kizárólag a felkért Bizottság tagjai kapják kézhez, akik kötelesek bizalmasan kezelni a dokumentumokat.
 • A kiírók a Bizottság tagjain kívül harmadik fél részére nem szolgáltatnak információt az egyes pályázatok tartalmáról, illetve a beküldött dokumentumokról. Ez alól kivételt képez az az eset, amikor a projektgazda képviselője kifejezett, írásos engedélyt ad erre.
 • Az esetleges szóbeli meghallgatáson elhangzó rövid, figyelemfelkeltést célzó bemutatkozó beszédekről kép- és videofelvétel készülhet, melyek megjelenhetnek az egyetem online felületein.Díjazott pályázatok 2018

Pancsa Emese

TEMPO - A zenealkotó közösségi bútor

A TEMPO a testi-lelki egészség kapcsolatát új megközelítésbe helyező közösségi bútor, ami az emberi energiával működtett hangszer elvén alapul. Egyedi élményt nyújt a használat közben, ami feledteti annak a tényét, hogy a használója az egészsége javításán dolgozik mind testi, mind lelki értelemben. Fejlesztő eszköz, amely játékos formában a zenén keresztül nyújt lehetőséget az önkifejezésre. Egy újfajta kommunikációs eszközként is felfogható. Zenei lehetőségei a komponálás tekintetében kimeríthetetlenek, így hosszútávon fent tudja tartani az érdeklődést a használóban.

Az elnyert támogatás összege: 1 000 000 Ft, ezen felül a METU Garage startup inkubátor 3 hónapos intenzív oktatási programjában való ingyenes részvétel 2018. szeptemberétől

Díjazott pályázatok 2014


Gottlieb Réka

Réka Gottlieb Fashion and Accessory Design

Réka a saját, kiegészítőkkel és ékszerekkel foglalkozó márkáját szeretné felépíteni. Az ékszerek különlegessége variálhatóságuk és rugalmasságuk: mind a tervező, mind a vevő saját ízlése szerint alakíthatja őket. Réka kiegészítőivel korábban már több díjat, többek között Pro Arte aranyérmet is nyert.
Az elnyert támogatás összege: 1 000 000 Ft

Tóth Lambert
Nemundir (szerepjáték és online szolgáltatások)

A projekt az új fantasy brand megalkotását tűzte zászlajára. A Nemundir világához készült termékek; könyvek, játékok, mobil alkalmazások mind egy nagyobb hálózat részét képezik majd. Lambert szerepjátékát korábban is kitüntették.
Az elnyert támogatás összege: 800 000 Ft  

Brandeis Barnabás
Pilvax kávé

A projekt a felsőoktatásban tanulóknak szóló franchise kávézólánc megteremtését célozza meg.
Az elnyert támogatás összege: 420 000 Ft  

Dezső Richárd Lajos
CrimSim

A projekt egy különleges motivációs és szórakoztató programsorozat cégeknek.
Az elnyert támogatás összege: 480 000 Ft   

Magyar László
Pizzamarketing

A pizza házhoz szállításra építő projekt, ami a pizzásdoboz reklámhordozóként való felhasználását gondolja újra.
Az elnyert támogatás összege: 300 000 Ft