Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Metropolitan Média Kutatócsoport | Budapesti Metropolitan Egyetem

Metropolitan Média Kutatócsoport

A Kommunikációtudományi Intézet keretei között működő Metropolitan Média Kutatócsoport célja az ó- és új-média társadalmi funkcióiban, szerepében, használatában bekövetkező változások megismerése, szöveges, multimédiás és mozgóképes médiatartalmak elemzése, a hazai és nemzetközi kutatási eredmények nyomon követése, önálló kutatások folytatása, és a friss eredmények beépítése a curriculumba. A Média Kutatócsoport együttműködik a Média Tehetséggondozó Műhellyel a célok megvalósításában.


Kutatócsoport vezetője:
dr. habil. Schleicher Nóra

egyetemi docens
nschleicher@metropolitan.huSchleicher Nóra szociológus. 2004-ben PhD fokozatot szerzett, 2016-ban habilitált az ELTE Társadalomtudományi Karán. 2005 óta a Budapesti Metropolitan Egyetem (korábban BKF) tanára, egyetemi docens. Többek között társadalomismeretet, médiaszociológiát, kvalitatív kutatásmódszertant, identitáselméleteket tanít. Fő érdeklődési területe a nyelvszociológia, nyelv, hatalom és identitás viszonyát kutatja. Publikációi jelentek meg a kvalitatív kutatási módszerek, a kétnyelvűség, a társadalmi nem és nyelvhasználat, az online és offline narratív identitás témáiban.


Vezető kutatók:

Dr. Murai András PhD 
egyetemi docens
Dr. Gayer Zoltán, PhD
főiskolai docens
Dr. Rétfalvi Györgyi, PhD
főiskolai tanár, szakvezetőPublikációk


Magyar nyelvű publikációk 

 • Magyar filmek 1896 – 2021 (szerkesztők: Gelencsér Gábor, Murai András, Pápai Zsolt, Varga Zoltán), Magyar Művészeti Akadémia, 2021 

 • Schleicher, N. (2020). Hogy érzed magad? Autentikusság és az érzelmek nyilvánossága. JEL-KÉP: KOMMUNIKÁCIÓ KÖZVÉLEMÉNY MÉDIA, 9(2. klsz), 163–173. http://doi.org/10.20520/JEL-KEP.2020.2.163 

 • Schleicher, N. (2019). Tükröm, tükröm mondd meg nékem! Gender és vizuális önreprezentáció a Facebookon. MÉDIAKUTATÓ: MÉDIAELMÉLETI FOLYÓIRAT, 20(3), 25–37. 

 • Murai András: Bergman 100. Régi és új írások Ingmar Bergman művészetéről. Gondolat, 2018. (Gelencsér Gáborral közösen) 

 • Murai András: Érintésre vágyva (Testbeszéd Bergman filmjeiben). In: Bergman 100. Régi és új írások Ingmar Bergman művészetéről. Gondolat, 2018. 

 • Murai András: Amnézia ellen. Magyar Gulág-filmek. = Filmvilág, 2018. április. Társzerző: Németh Brigitta 

 • Murai András: Az elhallgatás traumája. Gulág-túlélők története magyar dokumentumfilmekben és a második generáció emlékezetében. = Metropolis, 2018/1. szám (Németh Brigittával közösen) 

 • Murai András: Trauma és emlékezet. A hely szerepe a felidézésben a Shoah című filmben. In: A vászon és a dívány találkozása. Tanulmányok filmről és pszichoanalízisről. Szerk. Fecskó-Pirisi – Lénárd – Papp-Zippernovszky. Oriold és Társai Kiadó, 2018. 220-228. O. 

 • Murai András: Kéz a kézben – filmtörténet irodalomba ágyazva. Gelencsér Gábor Forgatott könyvek című könyvéről. = Apertúra, 2017. ősz 

 • Murai András: Filmtörténet kezdőknek és haladóknak. Gelencsér Gábor Magyar film 1.0 könyvéről = Médiakutató, 2017. ősz 

 • Murai András: Mit kezdjünk egy forradalmárral egy önmagát forradalminak tartó rendszerben? Che Guevara sajtóreprezentációja a szocialista rendszerben = Médiakutató, 2017. ősz, Tóth Eszter Zsófiával közösen 

 • Murai András: Üzen a múlt. Kovács András történelmi filmjei. = Filmvilág, 2017. május 

 • Murai András: Újrahasznosított felvételek. 1956-os archív felvételek a kora Kádár-rendszer nyilvánosságában = Korall, 2016/4. 

 • Látlelet az Új média jelen állapotáról: Fehér Katalin: Digitalizáció és új média. trendek, stratégiák, illusztrációk című könyvéről MÉDIAKUTATÓ: MÉDIAELMÉLETI FOLYÓIRAT 17 : 3-4 pp. 201-203. , 3 p. (2016) 

 • Gayer, Zoltán - Sebestyén, Eszter (2016): Az ó- és új nyilvánosság mint önmagába térô ösvény, in: MÉDIAKUTATÓ: MÉDIAELMÉLETI FOLYÓIRAT 17: 3-4 pp. 139-153. , 15 p. 

 • Murai András: Szembesítés. Történelmi dokumentumfilmek a rendszerváltozás éveiben. = Apertúra, 2015/ősz 

 • Murai András: Képszűkítés, újrateremtés. A Saul fia és a holokausztfilm kódjai. = Filmvilág, 2015. szeptember 

 • Murai András: Az „eredeti helyszín” képei. A múlt rekonstrukciója történelmi dokumentumfilmekben. In: Hely, identitás, emlékezet. szerkesztette Keszei András – Bögre Zsuzsanna. L’ Harmattan Kiadó, 2015. 74-92.o. 

 • Rétfalvi Györgyi:  A filmvágás maratonja: a dokumentumfilm vágásáról  
  KULTÚRA ÉS KÖZÖSSÉG : 2015/4 pp. 13-18. , 6 p. (2015) 

 • Rétfalvi Györgyi: ”Először gépezek, aztán telefonozok, majd gépezek": Közösségi média használat magyar középiskolások körében - alapadatok  
  KOMMUNIKÁCIÓ MÉDIA GAZDASÁG 11 : 1 pp. 87-118. , 32 p. (2014)  

 • Schleicher, N. (2014a). Közösségi média használat magyar középiskolások körében. In Művészet és technikai civilizáció (pp. 34–48). 

 • Schleicher, N. (2014b). “Népmese lett belőle.” In Annales Tomus VI (pp. 231–235). 

 • Gayer Zoltán (2015): Ízléselemzés és a Big Data, in: Replika 92-93, 177-187. 

 • Murai András: Monológokból közös múlt. Az emlékezet struktúrája Sára Sándor Krónika című filmjében. In: Pro pátria. Sára 80. Magyar Művészeti Akadémia, 2014. 345-353. o.  

 • Murai András: „Elrontott” slasherek. Megjegyzések Király Jenő Persona-értelmezéséhez. = Metropolis, 2013./4. 

 • Murai András: „Doktor úr kérem.” Diskurzusok a szexualitásról az Ifjúsági Magazinban 1965-1989. = Médiakutató, 2012. ősz. Társszerző: Tóth Eszter Zsófia 

 • Rétfalvi Györgyi: ”Milyennek kell lennie egy gyakornoknak? Hát most már félistennek.": A média elvárásai a kezdő újságírókkal szemben In: Schleicher, Nóra (szerk.) Felsőoktatás és munkaerőpiac - tények, vélemények, tapasztalatok Budapest, Magyarország : Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskola (2012) pp. 86-116. , 31 p.  

 • Murai András: Merre van…? A bolyongás színterei a Németország kilenc új nulla című filmben. In: JLG/JLG. Jean-Luc Godard dicsérete. Francia Új hullám Kiadó, 2012. 

 • Rétfalvi Györgyi: Új média in: Bernát et al.: Média, kommunikáció, kultúra, Libri, Budapest, 2012, pp.: 361-431. 

 • Rétfalvi Györgyi: Kiberpunk értelmezések KULTÚRA ÉS KÖZÖSSÉG IV. folyam III. évfolyam : I-II. pp. 73-91. , 19 p. (2012)  

 • Rétfalvi Györgyi, Ferencz Bettina: Közösségi hálózatok és médiadisztribúció: A Nol.hu a Facebookon, Médiakutató, 2011/3, 43-55. 

 • Murai András: Magánörömök, közállapotok. A szexualitás ábrázolása a nyolcvanas évek magyar filmjeiben. = Médiakutató, 2011/nyár, 7-25. o. Társszerző: Tóth Eszter Zsófia 

 • Murai András: A találkozás élménye és mértéke. Interakció és önreflexió Jean Rouch filmjeiben. = Tabula, 2011/ 2. szám. Társszerző: Tóth Eszter Zsófia 

 • Murai András: Női szerelmek a filmvásznon a rendszerváltozás előtt és után. In: Homofóbia Magyarországon. Budapest: L’Harmattan, 69-80. o. 2011. Társszerző: Tóth Eszter Zsófia 

 • Gayer, Zoltán - Balog, Barabás Tibor (2011): Adatbiztonság, adattudatosság a közösségi hálózatokban, in: MÉDIAKUTATÓ: MÉDIAELMÉLETI FOLYÓIRAT 2011 ősz : 3 pp. 7-31. , 25 p. 

 • Murai András: Meggyőzés és vizuális élvezet. Antikapitalista és antiglobalista dokumentumfilmekről. = Médiakutató, 2010/2. Szám 

 • Murai András: Emlék-nyom-követés. (Archív felvételek stílusalakzatai). In: BBS 50. A Balázs Béla Stúdió ötven éve. Budapest: Műcsarnok, 2009. 

 • Murai András: A kortárs emlékezet alakzatai. Két könyvről (Vásárhelyi Mária: Csalóka emlékezet; Kovács Éva (szerk.): Tükörszilánkok) = Médiakutató, 2008/3. Szám 

 • Murai András: Film és kollektív emlékezet (Magyar múltfilmek a rendszerváltozás után), Savaria University Press, Szombathely, 2008 

 • Gayer Zoltán (2005): A befogadás útjain. A nézői előfeltevések szerepe a sorozatok élvezetében, in: Médiakutató, 2005. tél 

 • Dessewffy, Tibor ; Galácz, Anna ; Gayer, Zoltán (2004)Elnapolt forradalomIn: Dessewffy, Tibor; Fábián, Zoltán; Z, Karvalics László (szerk.) Internet.hu 2 : A magyar társadalom digitális gyorsfényképe, Budapest, Infonia, Gondolat Kiadó (2005) 244 p. pp. 17-46. , 30 p. 

 • Gayer Zoltán (2003) Az információs társadalommal kapcsolatos attitűdök . [Szerk.]: Karvalics László, Z. - Dessewffy Tibor. Bp. Aula K. 

 • Dessewffy Tibor –Galácz Anna – Gayer Zoltán (2003): Az internet és más infokommunikációs eszközök terjedése Magyarországonin: Internet.hu 1, Aula, 2003 

 • Fábián, Z ; Dessewffy, T ; Galácz, A ; Gayer, Z (2001): A digitális jövő térképe: A magyar lakosság és az Internet. Budapest, TÁRKI, Információs Társadalom és Trendkutató Központ (ITTK) (2001) 

 • Gayer Zoltán (2001): A Szabódó család, in Pagoda, 2001 február. 

 • Gayer Zoltán (2000): A szappanoperák, in: Médiakutató 1., 2000 ősz 

 • Gayer Zoltán (2000): Banánok közt a "legultragázabb" sorozat és a populáris kultúra. = Café Bábel. 38. 2000. 151-156. -791.9- Gayer Zoltán (sz.)-televíziós filmsorozat-tömegkultúra 

 • Dessweffy Tibor - Gayer Zoltán (1999): A múlékony kép jármában - avagy van e szabadság a képernyő előtt? A közönségkutatás új útjai, in: A média jövője, szerk: Csermely Ákos, Ráduly Margit, Sükösd Miklós, Média Hungária, Budapest 1999. 

 • Gayer Zoltán – Dessewffy Tibor (1999) Van-e szabadság a képernyő előtt? - használatelméletek a médiakutatásban - tematikus blokk (szerk.), in: Replika, 1999 december, 38. sz. 

 • Dessewffy Tibor - Gayer Zoltán (1999): A múlékony kép jármában - avagy van e szabadság a képernyő előtt?, in: Replika, 1999 december, 38. sz. 

 • Gayer Zoltán (1999): Tetszhalál (a dokumentumfilmről), in: Filmvilág 1999. április 

 • Gayer Zoltán (1999) Én-Kép - tematikus blokk (szerk.), in: Replika, 1998 december. 33-34. sz. szerk. 

 • Gayer Zoltán (1998): Fényképaktusok - Amatőrképek a rendszerváltás előtt és után in: Replika, 1998 december. 33-34. sz. 

 • Gayer Zoltán (1997): A Híradó képi retorikájának néhány jellegzetessége, in: Replika, 1997 június. 26. sz. 

 • Gayer Zoltán - Molnár Péter - Szabó Dávid (1997): A televízió politikai műsoraira vonatkozó kritika határai, avagy hányszor volt piros zakó a miniszteren,– () – (Médiakritika , Terestyény Tamás szerk. Osiris, Budapest 
   

 

Angol nyelvű publikációk 

 • Schleicher, N. (2018). Posting, blocking, double profiles: audience segmentation on Facebook. INTERNATIONAL JOURNAL OF PEDAGOGY INNOVATION AND NEW TECHNOLOGIES, 5, 2–22. 

 • Schleicher Nóra; Rétfalvi Györgyi: Media and Information Literacy Policies in Hungary ACTA UNIVERSITATIS SAPIENTIAE COMMUNICATIO (ISSN: 2393-0438) 2: pp. 49-66. (2015)  

 • Schleicher, N. (2015). “Doctor Johnny” The discursive construction of the medical doctor as an immigrant. In Language, discourse and action in professional practice (p. 5). 

 • Rétfalvi Györgyi: Mediatization of the Youth: the Use of Social Media among Hungarian Teenagers, ZESZYTY PRASOZNAWCZE 57:(2) pp. 422-433. (2014) 

 • Rétfalvi, Györgyi; Albert, van der Kooij: Education 3.0: Creative Quarantine as Educational Working Method In: Anke, Coumans; Adri, Schokker (szerk.) Island CQ 2013 Crisis! : Re/Constructing Europe Groningen, Hollandia (2014) pp. 68-72. , 4 p.  

 • Rétfalvi Györgyi: Project-based teaching in the New Media Education, Global Media Journal Polish Edition, Warsaw, 2011/Spring. http://www.globalmediajournal.collegium.edu.pl/wiosna2011.htm  

 • Györgyi, Rétfalvi - Zoltán, Gayer (2010): Information and Experience Sharing and Co-operation in the future of New Media Education, In: Klucznik-Törő, A; Bódis, K; Kiss, Pál I (szerk.) From Higher Education to Innovation, Management and Enterpreneurship in a Changing Market : International Conference and Workshops on Higher Education Partnership and Innovation (IHEPI 2010) : Proceedings Budapest, Publikon Kiadó, (2010) pp. 363-369. , 7 p. 


DOKUMENTUMFILMEK ANGOLUL 

 • Silencio - Voices of Lisbon  

 • Fading Notes/ Europe: A Homeland for the Roma  

  • Documentary in 5 chapters, 2014  
  • Executive Producer: Rich Beckman  
  • Senior Producer: Candace Barbot  
  • http://romahomeland.org/credits/ 
  • A Society Free of Prejudice/ 

 

MAGYAR NYELVŰ DOKUMENTUMFILM