Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Lingo+ | Budapesti Metropolitan Egyetem

LINGO PLUSZ – Szövetség a tanárok multikulturális és multilingvális fejlesztése érdekében
A „LINGO+” oktatási projekt az Európa Tanács többnyelvűséget, nyelvi sokszínűséget és nyelvtanulást előmozdító irányelvének megfelelően jött létre az oktatás területén.

Az európai szövegkörnyezet rendkívül jelentős, három ábécé, 24 hivatalos nyelv, valamint mintegy 60 másik nyelvből áll, amelyet bizonyos régiókban vagy meghatározott csoportok beszélnek.

Az Oktatók kulcsfontosságúak az irányelv kivitelezésében és sikerében. A jelenlegi (alap- és továbbképzési) tanárképzési gyakorlatok gyakran egyáltalán nem, vagy csak részben felelnek meg a többnyelvű és interkulturális megközelítésnek. 

Jelenleg általában az egynyelvű hagyománynál maradnak; csak nagyon ritkán lépik át a tudományágak közötti határokat (mind a nyelvek, mind a többi tantárgy esetében). 

Az irányelv szerint világos célokat kell meghatározni, és innovatív, de pragmatikus képzési megközelítéseket kell kialakítani, a már meglévőkre építve. A „LINGO+” oktatási projekt célja, hogy áthidalja az iskolák és a többnyelvű és multikulturális környezetben való tanítás közötti szakadékot, olyan eszközöket és tananyagokat hozva létre, amelyek a következőket célozzák:

 • idegen nyelvek tanárai, mivel egy vagy több nyelv tanításában az élvonalban vannak
 • más tantárgyak tanárai, akik más nyelven szeretnének tanítani (pl. CLIL)
 • minden korosztályú tanuló számára, még akkor is, ha úgy gondoljuk, hogy eszközeinket különösen a középiskolák fogják alkalmazni.


Projektünk fő céljai a következők

 • a nyelvi és interkulturális képességek elsajátításának elősegítése 
 • az órák koordinációjának előmozdítása az idegen, regionális, kisebbségi és klasszikus nyelvek tanulása közötti koherencia és szinergia érdekében
 • a tanárok támogatása abban, hogy elsajátítsák a többnyelvűség és az interkulturális tudatosság alapelveit, és megtanulják, hogyan építsék be ezeket a mindennapi rutinjukba
 • nyelvi (szociolingvisztikai és pragmatikai tudás, készségek és egzisztenciális kompetenciák) és a kulturális (tudás, készségek és egzisztenciális) dimenziójának fejlesztése, adott nyelvet beszélő társadalmi csoportokra és kultúrájukra vonatkozó kompetenciák) kompetenciák;
 • többnyelvűségi kompetenciák fejlesztése, hangsúlyozva társadalmi szerepüket a foglalkoztathatóság, a társadalmi kapcsolatok és a más kultúrákkal szembeni tolerancia tekintetében.


A projekt eredménye a következő lesz

 • Módszertani útmutató egy példaértékű két- és többnyelvű oktatáshoz tanárok számára, a legjobb két- és többnyelvű tanítási gyakorlatok tárházával.
 • Oktatási eszközök fejlesztése, valamint tervezett játék- és projektalapú tevékenységek, amelyek az osztályteremben használhatók.
 • Videokurzusokat tartalmazó platform fejlesztése tanárok számára, amely a kétnyelvűségről és a többnyelvűségről szóló órákat kulturális intelligenciával, interkulturális kommunikációval kombinálja;
 • és multikulturális oktatás, amely olyan ismereteket, készségeket és egzisztenciális kompetenciákat biztosít a tanároknak, amelyek relevánsak más kultúrák és a kulturális sokszínűség megértéséhez, és ösztönzik a saját kultúrájukkal kapcsolatos reflektív és kritikus gondolkodást.
 • Online önértékelő kérdőív kidolgozása előre rögzített ajánlásokkal, online oktatóanyaggal, amely elmagyarázza a tárhely használatát, a videotanfolyamokat és a kifejlesztett eszközöket és játékokat.


A folyamatra és a termékre alkalmazott módszertan három fő jellemzőt foglal magában:

 • Lefedettség biztosítva lesz ahhoz, hogy a projektben és azon túl minden résztvevő hivatalos és hatékony hozzáférést kapjon minden információhoz és anyaghoz;
 • transzferálhatóság, vagyis a folyamat és az eredmények megismételhetőségnek biztosítása a nyelvoktatáson kívül több területre is;
 • átláthatóság, vagyis a felhasználóbarát információkhoz való hozzáférés biztosítása, hogy ki, hogyan, mikor és mit tett a projektfejlesztés bármely szakaszában, vagy azt követően.

Helyi és regionális szinten arra törekszünk, hogy hatást gyakoroljunk a székhelyünkhöz közeli iskolákra és tanárokra, amelyeket a megvalósítási/tesztelési szakaszokban elérhetünk. A hatást hosszabb távon is nyomon követjük a következő számok figyelemmel kísérésével:

Legalább 5000 szakember (iskolai nyelvtanárok és nyelvészeti szakokon végzettek) képességeinek fejlesztése a kétnyelvű/többnyelvű oktatás érdekében.

2000 diák és fiatal ösztönzése a nyelvtanulásra, valamint két- és többnyelvűségük támogatására a projekt időtartama alatt.

Minden nemzeti és nemzetközi hálózatunkat együttesen figyelembe véve a projekt eredményeit legalább 10.000 emberhez szeretnénk eljuttatni.


A projekt időtartama: 2020.10.15-2022.10.14


Partnerség:

 • Amolingua Ltd. – Egyesült Királyság (koordinátor)
 • Euphoria Net Srl – Olaszország
 • Krystal Microsoft Academy Ltd. – Egyesült Királyság
 • Cofac Cooperativa de Formacao e Animacao Cultural Crl. – Portugália
 • Istanbul Avrupa Arastirmalari Dernegi – Törökország
 • Budapesti Metropolitan Egyetem - Magyarország