Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Kutatási pályázat 2023 | Budapesti Metropolitan Egyetem

Kutatási pályázat 2023 (MKP-2023)

A METU megújuló stratégiai célja, hogy Kelet-Közép Európa vezető, középméretű alkotóegyetemévé váljon. Kiemelt cél a tudományos és innovációs tevékenységek megerősítése: a felsőoktatásnak, a kutatásnak és az innovációnak szerves egységet kell képeznie. Az MNB-METU Fenntarthatósági és Versenyképességi Kutató Intézet (FVKI) ezúton az alábbi kutatási pályázatot hirdeti meg 2023-ban (MKP-2023): 

az MKP-2023 (Pályázat) keretében havi kutatási ösztöndíj tervezhető, a téma által indokolt időtartamban. Egyéni és kollektív (Pályázó) Pályázat egyaránt benyújtható.


1. A Pályázat feltétele

 • Tudományos (PhD vagy azzal egyenértékű) fokozat.
 • Az FVKI profiljába tartozó kutatási területeken – korlátozott számban és időtartamban – az alábbi témakörökben fogad 2023. évi kutatási tevékenység megvalósítására irányuló pályázatokat:

Az FVKI közgazdaságtudományi fő profiljában:

 • Szekuláris stagnálás a gazdasági bizonytalanságok tükrében 
 • Autóipari megatrendek a világban
 • Robotok a munkaerőpiacon?
 • Phillips-görbék Magyarországon 
 • Re-shoring, near-shoring, friend-shoring – a globális ellátási láncok átalakulása
 • A fenntarthatóság mérése a gazdasági kibocsátásban
 • Ellátási láncok elemzése 
 • Zöld monetáris politika, zöld aktivitás
 • Az Európai Unió bankszabályozásának stratégiai kérdései
 • Fenntarthatósági közzétételek elemzése, kiemelten a Közép-Kelet-Európához tartozó szereplők tekintetében 
 • A biztosítási szektor fenntarthatósága
 • A pénzügyi intézmények környezeti kockázataira vonatkozó gyakorlatok (pl. klímastressztesztek) módszertani bemutatása.
 • Klasszikus hitelkockázat kezelés.
 • Klimatikus hitelkockázatok, csődvalószínűségek mérése, kezelése 
 • Fenntarthatósági szempontok a pénzintézeteknél történeti megközelítésben.
 • Milyen kapcsolódás mutatható ki a zöld pénzügyek és más alternatív finanszírozási eszközök (pl. digitális pénzügyi megoldások) között?
 • Milyen körülmények között, illetve milyen országok esetében érvényesülhet a bakugrás (leap-frog) jelenség a zöld pénzügyi eszközök bevezetését illetően, azaz, hogy a későn érkezők azáltal kerülnek előnybe, hogy már egy kiforrottabb megoldást tudnak bevezetni?
 • Hogyan járulhat hozzá a zöld innováció, illetve a vállalkozások a zöld befektetések és a zöld finanszírozási lehetőségek elterjedéséhez?

Fentieken túl pályázni lehet továbbáa társadalmi és kulturális fenntarthatóság gazdasági összefüggéseinek kutatását célzó programmal, különös tekintettel az alábbi témakörökre:

 • A fenntarthatóság fogalma gazdasági, társadalmi és környezeti vonatkozásainak eszmetörténeti keretek közötti elemzése 
 • A kultúra különböző területeit és az innovációt szabályozó jogi-igazgatási folyamatok, kiemelten a szerzői és szabadalmi jogok változásának vizsgálata a versenyképesség, valamint a fenntarthatóság fogalmai felőli megközelítésben.


2. A támogatás formája, a teljesítési határidő

 • A Pályázat keretében havi kutatási ösztöndíj tervezhető, a téma által indokolt időtartamban. 
 • Meg kell adni a kutatási tervben a tervezett hónapok számát. (1–5 hónap közötti támogatott időszak tervezhető.)
 • A havi ösztöndíj összege a tudományos munkatársi munkakörre vonatkozó összeg 50%-a.  

A Pályázat teljesítésének (a témakör keretében vállalt tanulmány megírásának) végső határideje 2023. november 30.


3. A Pályázat kötelező tartalmi követelményei

 • Kutatási terv, amely a témakör jelentőségét, a kitűzött kutatási célokat, a megvalósítás módszereit, a kutatás munkatervét, a teljesítés végső határidejét, kollektív kutatás esetén a kutatás résztvevőit, illetve az igényelt támogatott hónapok számát tartalmazza.
 • A Pályázatot benyújtók szakmai életrajza, tudományos fokozatát igazoló okmány száma, a kiállító intézmény megnevezése.
 • A Pályázatot benyújtók publikációs jegyzéke az MTMT alapján.


4. A Pályázat benyújtása

A Pályázatot kérjük az alábbi e-mail címre küldeni: science@metropolitan.hu

A Pályázatok benyújtásának határideje: 2023. június 25.


5. A Pályázat értékelése

A Pályázatok elbírálásának határideje: 2023. június 29.

A benyújtott Pályázatok értékelése az alábbi szempontok szerint történik:

 • A Pályázó tudományos eredményeinek értékelése publikációk alapján
 • A Pályázó tudományos eredményeinek hatása
 • A tervezett kutatómunka értékelése
 • A Pályázó szakmai felkészültsége
 • A tervezett kutatómunka időszerűsége:
 • A tervezett kutatómunka kidolgozottsága
 • A tervezett kutatómunka kivitelezhetősége
 • A Pályázat értékelése összbenyomás alapján


A Pályázat elbírálásáról a döntés után a Pályázók gyors tájékoztatást kapnak. Az elfogadott Pályázatok benyújtóival a fentiek szerint szerződéskötésre kerül sor. 

A Pályázatok megvalósítása során folyamatos iterációra nyílik lehetőség az FVKI és az egyes pályázók között. A Pályázattal kapcsolatban felvilágosítás Bárkányi Péter tudományos titkártól kérhető: science@metropolitan.hu