Vállalkozásfejlesztés Mesterképzéseink

Angolul is tanulható

Ez neked szól...

ha a gazdaság aktív, innovatív vezetője szeretnél lenni, ha gyorsan átlátod az összefüggéseket és kevés információ alapján is tudsz gyorsan megbízható döntést hozni.

A szakról röviden

A vállalkozások fejlesztése és változási folyamatai komplex képességeket igényelnek. A szak hallgatójaként nem csak az innováció elméleti és módszertani ismereteit sajátíthatod el, hanem üzleti ismereteidet is bővítheted projektvezetési, elemző és értékelő módszerekkel, valamint üzleti kommunikációs és tárgyalási technikákkal. Segítünk megérteni a vállalati gazdálkodás összefüggéseit és kölcsönhatásait, hogy a hazai vagy a nemzetközi gazdasági élet különböző területein közép- vagy felsővezetői feladatokat láthass el.

Gyakorlati lehetőségek az oktatás folyamán

A Menedzsment Műhely keretében különböző országos kutatásokba kapcsolódhatsz be, illetve iparági megrendelések keretében vizsgálhatod, hogy:
• miként formálja a jövő technológiáit a nagyvállalatok és a tudomány műhelyeinek az együttműködése;
• hogyan építhető be az innováció a vállalkozások mindennapi életébe;
• hogyan inspirálják a kutatási eredmények a technológiai fejlesztés stratégiai irányait. 

A képzés ideje alatt lehetőséged lesz a különböző üzleti lehetőségek kidolgozására és megvalósítására, valamint a saját vállalkozásod előkészítésére.

 • közép- és felsővezetői munkakörök betöltése
 • vezetői, menedzseri beosztások multinacionális vállalatoknál
 • KKV tanácsadó
 • projektvezetői munkakör
 • üzletfejlesztési munkakör
 • önálló vállalkozások alapítása

Vezetői (üzleti) gazdaságtan; Startup vállalkozások és innováció menedzsment; Pénzügyi elemzés; Stratégiai menedzsment; Projektvezetés; Kreatív gazdaság és vállalkozás; Vezetői számvitel; Vállalati döntéstámogató rendszerek és módszerek; Marketingtervezés és menedzsment; Controlling rendszerek

a) Teljes kreditérték beszámításával figyelembe vehető alapképzési szakok:

 • gazdálkodási és menedzsment alapképzési szak
 • nemzetközi gazdálkodás alapképzési szak

b) Ha nem az 1. pontban felsorolt szakokon végeztél, a bemenethez meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban számításba vehető alapképzési szakok:

 • alkalmazott közgazdaságtan alapképzési szak
 • gazdaság- és pénzügy-matematikai elemzés alapképzési szak
 • közszolgálati alapképzési szak
 • kereskedelem és marketing alapképzési szak
 • emberi erőforrások alapképzési szak
 • pénzügy és számvitel alapképzési szak
 • turizmus-vendéglátás alapképzési szak
 • üzleti szakoktató alapképzési szak

c) Figyelembe vehetők továbbá:

Azok az alap- vagy mesterfokozatot adó szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti főiskolai vagy egyetemi szintű alapképzési szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad.

A b., c. pontban felsorolt szakok esetében szükséges előtanulmányok:

A kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek – nemzeti felsőoktatási törvényben meghatározott – összevetése alapján elismerhető legyen legalább 30 kredit a korábbi tanulmányaid szerint az alábbi ismeretkörökben:

 • módszertani alapozó ismeretek: (matematika, statisztika) 8 kredit;
 • elméleti-gazdaságtani alapozó ismeretek: (mikroökonómia, makroökonómia, pénzügytan): 10 kredit;
 • egységes üzleti alapozó ismeretek: (marketing, gazdasági jog, vállalat gazdaságtan, számvitel, vállalati pénzügy) 12 kredit.

A hiányzó krediteket a mesterképzéssel párhuzamosan, a felvételtől számított 2 féléven belül a METU tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint van lehetőséged megszerezni.

A letölthető kredit elismerési kérelmet ITT találod.

„Higgyünk az elképzeléseinkben, legyünk a legjobbak! Ha hiszünk benne, hogy a saját utunkat kell járnunk, és ezt a lehető legnagyobb élvezettel kell tennünk, máris sínen vagyunk, és senkinek sincs igazán esélye, hogy letérítsen erről a pályáról.”
Richard Branson, a Virgin cégcsoport alapítója, az egyik leghíresebb vállalkozó


„Nem kérdezheted meg a vásárlókat, hogy mire vágynak, mert mire megpróbálod azt megadni nekik, már mást akarnak majd.”
Steve Jobs, az Apple egyik alapítója és legendás vezetője


„A legnagyobb kockázat, hogy nem vállalunk kockázatot. Egy olyan világban, ami ilyen gyorsan változik, az egyetlen olyan stratégia, ami garantáltan bukáshoz vezet az az, ha nem vállalunk kockázatokat.”
Mark Zuckerberg, a Facebook alapítója és tulajdonosa

Ők is nálunk tanítanak