Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Nemzetközi tanulmányok BA | Budapesti Metropolitan Egyetem

Nemzetközi tanulmányok BA Alapképzéseink

Angolul is tanulható

Ez neked szól...

ha mindig is át akartad lépni a határokat. Kommunikálj - több nyelven is -, teremts kapcsolatot, legyél te a sikeres nemzetközi együttműködések motorja: ismerd fel a lehetőségeket, hozd össze a szereplőket, alakíts ki gazdasági, kulturális, politikai kapcsolatokat, aknázd ki az EU gazdasági előnyeit!  

A szakról röviden

A nemzetközi szakemberek széleskörű és naprakész politikai, gazdasági és uniós ismeretekkel rendelkeznek. Nem csak eligazodnak a gyorsan változó nemzetközi viszonyokban, de befolyásolni is tudják jövőnket. 

A Nemzetközi tanulmányok BA szakon a nemzetközi és EU-s kapcsolatok szakértőjévé válhatsz - megtanítunk áttekinteni az egyre táguló globális tájképet és megtalálni benne a lehetőségeket. 

 

Gyakorlati lehetőségek az oktatás folyamán

Gyakorlati feladatokon, kurrens esetek vizsgálatán keresztül, a politikától az üzleti világig, a kommunikációs területtől a civil szféráig egyaránt központi jelentőségű készségeket fejlesztve adjuk át azt az alapvető elméleti és tényszerű tudást, amely később a professzionális élet bármely kihívásával segít majd megbirkózni. 

Hallgatóink rendszeres tréningek és egyéb gyakorlati tárgyak keretében fejleszthetik gyakorlati készségeiket olyan területeken, mint például a tárgyalástechnika, kritikai gondolkodás, időmenedzsment, íráskészség, vagy szóbeli kommunikáció. 

A képzés alatt az álláskereséshez hasznos portfóliód készül, amely dokumentálja, hogy mire vagy képes a diploma megszerzésekor. 


METU Szakkollégium

A 2015-ben megalakult hallgatói csoport feladata, hogy megszólítsa és összefogja azokat a hallgatókat, akik különös érdeklődéssel követik a nemzetközi kapcsolatok világát, karrierjük szempontjából pedig elengedhetetlen a szakmai ismeretek közösségi szintű megszerzése. Megalakulása óta a Szakkollégium tagjai 2015-ben Kassán a főkonzulátuson és az ENSZ bécsi központjában, 2016-ban Brüsszelben az Európai Parlamentben, Rómában a követségeken és a FAO-ban (Élelmezésügyi és Mezőgazdasági Világszervezet) tettek tanulmányi látogatást. Vendégül látták Schöpflin György professzort, az Európai Parlament képviselőjét, jártak a budapesti Finn Nagykövetségen, valamint két saját szervezésű szakmai konferencián mutatták be a kutatási eredményeiket.

A Szakkollégium része a Global Politics Advanced Study Group nevű, főként nemzetközi hallgatókból álló, angol nyelvű csoport, mely rendszeresen szervez vitákat, elődásokat, meghívott előadókkal a diplomácia, politikai elemzés, civil társadalom és az újságírás világából. 

Szakmai gyakorlat

Négyhetes egybefüggő szakmai gyakorlat állami és kormányzati intézményeknél, nonprofit szervezeteknél, önkormányzatoknál vagy multinacionális vállalatoknál.

Az 1. és 2. félév általános társadalomtudományi alapismeretekre, valamint a nemzetközi kapcsolatok megértéséhez szükséges alapvető történelmi ismeretekre koncentrál. 

A 3-5. félévben a szűkebb értelemben a nemzetközi tanulmányok területéhez tartozó kurzusok dominálnak, beleértve a választott specializáció tárgyait. Az utolsó, 6. félév során a szakdolgozat elkészítésére és a szakmai gyakorlat elvégzésére kerül sor. 


Tantervek:

Diplomacy and International Communication (Diplomácia és nemzetközi kommunikáció - angol nyelvű specializáció) 

The specialization trains international politics professionals who are able to combine effective analytical and decision-making skills, ethical integrity and cutting-edge communication techniques, and who therefore can easily find their way in the 21st century world of diplomacy and international economic relations. Courses in the specialization offer insights into security policy and regional studies, foreign policy analysis, the ethical dilemmas of international politics, questions of global ethics, environmental politics, the geopolitics of digital technologies, and up-to-date communication practices in diplomacy and other fields of international communication. The specialization includes a model diplomacy component modelling the inner workings of international organizations and/or governmental decision-making, offering a chance for students to hone their skills in negotiation, argumentation, critical thinking and political strategy.  The specialization is especially recommended for those seeking to work as diplomats, foreign policy experts, public administration employees or communication professionals. 


Európai uniós források felhasználása 

A specializáción olyan szakembereket képzünk, akik alkalmasak az EU projektek tervezésével és értékelésével, az uniós források lehívásával kapcsolatos feladatok megoldására, a kapcsolódó közpolitikai kérdések átlátására, elemzésére. Ennek érdekében a specializáció keretében a közpolitikai alapismeretek mellett az Európai Unió támogatáspolitikája is bemutatásra kerül, valamint a specializációt választók gyakorlati pályázatírási és projektmenedzselési tevékenységen keresztül sajátítják el a szükséges ismereteket és készségeket. 


 A specializációk megfelelő jelentkezőszám esetén indulnak. Ezen specializációk indítását az Egyetem nem garantálja.

  • az állami szférában, nemzetközi kapcsolatokkal foglalkozó szervezeteknél
  • civil szervezeteknél
  • Európai Uniós szervezeteknél
  • multinacionális cégeknél
  • nemzetközi pályázatokkal foglalkozó szervezeteknél
  • nemzetközi szervezeteknél

A modern nemzetközi kapcsolatok története – globális áttekintést nyújt a jelenlegi világrend történelmi gyökereiről és a jövőbe mutató trendekről 

Bevezetés a nemzetközi kapcsolatokba – bevezetés a nemzetközi politika sajátos jellegébe, fogalmi nyelvezetébe, hogy könnyen navigálj a komplex kérdések tengerében 

Diplomáciai alapismeretek – széleskörű gyakorlati tapasztalatokkal rendelkező diplomaták adják át a tudásukat a szakma alapjairól és műhelytitkairól 

Nemzetközi protokoll és etikett – hogy soha ne jöjj zavarba egy hivatalos eseményen 

Nemzetközi gazdaságtan – megadja azokat a gazdasági ismereteket, melyek nélkül könnyű félreértelmezni világunkat 

Globalizáció és világgazdasági régiók – széleskörű bevezetést nyújt az egyes földrajzi régiók közti gazdasági és politikai különbségekbe, hogy bárhol feltaláld magad 

Nemzetközi jog – elsajátíthatod a nemzetközi politika egyre dominánsabbá váló nyelvét, a jogot 

Nemzetközi szervezetek – megmutatja, hogyan zajlik a világ kormányzása a nemzetállamok keretein túl 

EU integrációs ismeretek és szakpolitikák – biztos fogódzót nyújt a Magyarország számára oly fontos európai uniós politikai rendszerben és gazdasági környezetben való manőverezéshez 

„Olyan világban élünk, ahol életünk minden mozzanata része a globális folyamatoknak. A Nemzetközi tanulmányok szakon a világ működését lehet megtanulni. Aki megérti egy korszak szellemét, később bármilyen irányba is indul, könnyebben célba ér.”
Dr. Csanády Márton PhD, főiskolai tanár

  • László Lilla hallgatónk 2015-ben első, 2017-ben második helyezést ért el az Országos Tudományos Diákköri Konferencia Társadalomtudományi Szekciójában Nemzetközi Tanulmányok témakörben.
  • László Lilla vezetésével egy négyfős csapat megalapította a nemzetközi kapcsolatok iránt érdeklődő hallgatókat összefogó Szakkollégiumot, a METU Kreatív Programján elnyert forrásból.
  • A szak hallgatóiból álló csapat 2015-ben első, 2016-ban harmadik, 2017-ben második helyezést ért el a Főiskolai és Egyetemi Nemzetközi Kommunikációs, Viselkedéskultúra és Protokoll Versenyen.
Ők is nálunk tanítanak