Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Nemzetközi gazdálkodás BSc | Budapesti Metropolitan Egyetem

Nemzetközi gazdálkodás BSc Alapképzéseink

Duális képzésben is

Ez neked szól...

ha mindig is nemzetközi környezetben képzelted el a jövődet, több nyelven is beszélsz, érdeklődsz a nemzetközi gazdaság, politika, üzlet vagy média iránt. A gazdaság nem ismer országhatárokat. Lépd át őket te is! Más üzleti kultúra, más nyelv, más szabályok? Ha ezt a szakot választod, nem lesz idegen terep számodra. Nemzetközi összefüggéseiben is át fogod látni a gazdaságot, és a nyelvtudásod is meglesz, hogy meghódítsd a világot.

A szakról röviden

A magyar gazdaság közvetlenül kötődik az európai és az Európán kívüli gazdasági térségekhez. Nagy szükségünk van olyan közgazdászokra, akik képesek a nemzetközi üzleti világban eligazodni, valamint a nemzetközi gazdasági folyamatok biztosította lehetőségeket értelmezni és használni. A METU-n mindent biztosítunk ahhoz, hogy magabiztos szakmai nyelvtudást, gyakorlati tájékozottságot és széleskörű, a nemzetközi összefüggéseken alapuló üzleti ismereteket szerezz. Multinacionális vállalati kapcsolatrendszerünknek köszönhetően első kézből tapasztalhatod meg a nemzetközi üzleti világot.

A képzés 8 féléves időtartam alatt teljesíthető. Az első két félévben az alapozó tárgyak áttekintésére nyílik mód, majd a második tanévben a szaknak megfelelő specializált ismeretek összegzésére kerül sor. A harmadik tanév (5-6 szemeszter) keretében a specializációnak megfelelő tudásátadás valósul meg. Az utolsó két félév keretében a szakmai gyakorlat teljesítésére nyílik mód.


Tanterv:


  • Logisztika
  • International business communication

A specializációk megfelelő jelentkezőszám esetén indulnak. Ezen specializációk indítását az Egyetem nem garantálja.

  • hazai és nemzetközi vállalatok nemzetközi gazdasági szakembereként, projektvezetőjeként, tárgyalójaként
  • nemzetközi gazdasági és politikai szervezeteknél
  • állami gazdasági és diplomáciai szervezeteknél
  • gazdasági újságíróként

EU integrációs ismeretek; EU szakpolitikák; Globalizáció és világgazdasági régiók; Külgazdasági stratégia és nemzetközi versenyképesség; Logisztika; Marketing alapok; Menedzsment ismeretek; Nemzetközi gazdaságtan; Nemzetközi kereskedelmi és pénzügyi ismeretek; Tárgyalástechnika

„Az álmom, hogy egyszer egy nagy nemzetközi szervezetnél dolgozhassak külföldön. Tanulmányaim során sokrétű ismereteket szereztem ahhoz, hogy a későbbiekben megalapozott döntéseket hozhassak a munkámban, megismerhettem a nemzetközi üzleti világ működését, és mellette arra is felkészítettek, hogy magabiztosan kommunikáljak idegen nyelveken.”
Gyarmati Beáta, hallgató


„A Nemzetközi gazdálkodás alapszak oklevele kiválóan konvertálható tudást takar. A végzett hallgató a hazai és a nemzetközi üzleti élet legkülönbözőbb posztjain, de akár a civil és gazdasági diplomácia területein is helyt tud állni. A továbbtanulás szempontjából pedig akár az üzleti képzések területein, de a kommunikációs és társadalomtudományi területeken is sikerrel folytathatják életpályájukat.”
Dr. habil. Vásáry Miklós PhD, egyetemi docens, szakvezető

  • Segítjük hallgatóinkat abban, hogy minél szélesebb nyelvismerettel és gyakorlati tapasztalattal léphessenek be a munkaerőpiacra.
  • A gyakorlati ismeretek erősítése érdekében szorosan együttműködünk a TATA Consultancy Services Budapesten működő multinacionális szolgáltató vállalattal, valamint más, a nemzetközi üzleti környezetben megjelenő partnerekkel.
Ők is nálunk tanítanak
Partnerek