Karrier ösztöndíj pályázat

myBRAND Ösztöndíj Pályázat


 1. A myBRAND Ösztöndíj Pályázat célja a hallgatók myBRAND építésének támogatása, lehetőség biztosítása arra, hogy gyakorlatot szereznek a portfóliójuk elkészítésében és tudatosan készüljenek fel az álláspályázatok elkészítésére. 
 2. A myBRAND Ösztöndíj Pályázat külön szekcióban kerül meghirdetésre KÜT és művész hallgatók részére.
 3. A pályázat benyújtásának feltételei KÜT szakokon:
 4. Pályázatot benyújthat a Budapesti Metropolitan Egyetem minden
  • bejelentkezett, aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező
  • alapképzésben részt vevő
  • nappali munkarendű
  • 4 aktív szemesztert már teljesített hallgatója.
 5. A pályázat formai követelményei:

A pályázatnak tartalmaznia kell a hallgató alábbi adatait: Név, Szak, E-mail cím

 1. A pályázatok beadási határideje 2019. november 18. a mybrand@metropolitan.hu e-mail címre. Az e-mail tárgya: myBRAND pályázat
 2. A pályázat érvényessége: A kiíró fenntartja a jogot a pályázat visszavonására, amennyiben a pályázati határidőre nem érkezik legalább öt-öt darab érvényes pályázati anyag, külön a KÜT, külön a művész szekcióban.
 1. A pályázathoz elkészítéséhez az Egyetem által nyújtott támogatás:
 • myBRAND Hallgatói Útmutató – megtalálható a Coospace/Hallgatói dokumentumok/Tanulmányok/myBRAND mappában
 • myBRAND Iroda-KarrierCentrum: személyes karrier-tanácsadás, előzetes bejelentkezéssel.
 1. A myBRAND ösztöndíj pályázatot értékelő bizottság összetétele:
 • a KarrierCentrum vezetője,
 • a KarrierCentrum külső kapcsolatok referense,
 • egy választott HR-vezető,
 • a Hallgatói Önkormányzat által delegált egy fő.
 1. A pályázati eljárás felépítése, tartalma, benyújtásának feltételei a KÜT szakos hallgatók számára:I. forduló: Háttér portfólió készítése és elektronikus formában történő benyújtása

A myBRAND azt jelenti, hogy a METU hallgatói az egyetemi évek alatt szerzett tudásukat, tapasztalataikat, képességeiket egy személyes portfólióban gyűjtik és rendszerezik. Ez lesz a hallgató saját brand-je, amit folyamatosan épít és segítségével képes lesz hitelesen és magabiztosan bemutatkozni.

A pályázaton való részvétel első lépéseként a hallgatónak el kell készítenie a szakmai és személyes elemeket tartalmazó Háttér portfólióját a myBRAND Hallgatói Útmutató 9. oldalán található leírás alapján. 

Formai követelmény: A Háttér portfóliót elektronikusan kell elkészíteni, de ezen felül teljesen szabadon választott formában, bármilyen tetszőleges digitális alkalmazással (pl. PPT, prezi, excel, weboldal stb.).

A Háttér portfólióban a hallgató Egyetemen belüli és kívüli tevékenységeit kell bemutatni, mint például tantárgyak, nyelvtudás, szakmai gyakorlat, tréningek, Erasmus, TDK részvétel, vagy akár diákmunka, önkéntes munka, sport vagy művészeti tevékenység stb.

A pályázatban a portfólió elemek legalább 50%-át a myBRAND Hallgatói Útmutató 16-17. oldalán található STAR modell alapján kell elkészíteni.

Szempontok az I. forduló értékeléséhez:

 1. A kiírásnak való tartalmi megfelelés

0-5 pont

 1. Forma, helyesírás

0-5 pont

 1. Logikus, strukturált felépítés, STARR modell

0-5 pont

     Összesen:

0-15 pont


A beadott pályázatokat az értékelő bizottság rangsorolja, és a legjobb 5 pályázót juttatja tovább a II. fordulóba.


II. forduló: Publikus portfólió prezentálása


A pályázat II. fordulójában személyesen is be kell mutatni a pályázatot egy legfeljebb 20 perces prezentáció keretében.

A hallgató előzetesen kiválaszt egy számára releváns valós álláshirdetést, melyre szívesen jelentkezne. Erre a hirdetésre vonatkozóan kell elkészítenie a Publikus portfólióját.

A Publikus portfólió prezentációjában az alábbiakra mindenképpen ki kell térni:

 • Miért érzi magát alkalmasnak a hallgató az adott állásra?
 • Milyen olyan tevékenységei voltak a hallgatónak, melyekkel alátámasztható az állásra való alkalmassága?
 • Milyen olyan személyes képességei vannak, melyek alkalmassá teszik az állás betöltésére?

A portfólió elemek ismertetésénél ki kell térni egyenként: 

1/ a feladat bemutatására, 

2/ a hallgató szerepére, az általa hozzáadott értékre, hogyan oldotta meg a feladatot, 

3/ a végső eredményre; a személyes kompetenciafejlődésre (önreflexió). 

Formai követelmény: A Publikus portfóliót elektronikusan kell elkészíteni, de ezen felül teljesen szabadon választott formában, bármilyen tetszőleges digitális prezentációs alkalmazással (pl. PPT, prezi, weboldal, videó stb.). Cél a kreatív, izgalmas, figyelemfelkeltő megjelenítés.

Szempontok a II. forduló értékeléséhez:

1. A szakhoz/szakirányhoz való kapcsolódás

0-5 pont

2. Az elvégzett tevékenységekben a hallgató által hozzáadott érték 

0-5 pont

3. A hallgató egyéni fejlődésének bemutatása

0-5 pont

4. A prezentáció struktúrája, logikai felépítése

0-5 pont

5. A prezentáció vizuális megjelenítése, kreatív, izgalmas, figyelemfelkeltő elemek alkalmazása

0-5 pont

6. Munkaerőpiaci relevancia

0-5 pont

     Összesen:

0-30 pont

A KÜT és művész hallgatók külön szekcióban prezentálnak.

A prezentáció helye: A II. fordulóba jutó hallgatók a prezentáció helyszínéről írásban tájékoztatást kapnak.


III. forduló: eredményhirdetés


A prezentációt követően az értékelő bizottság elnöke hirdeti ki az eredményt.

Mind a KÜT, mind a művész szekcióban nyertes hallgató egyszeri 100.000,- Ft-os ösztöndíjban részesül.

Érvénytelen pályázatok:

 • pályázók körén kívül eső pályázó
 • határidőn túl beküldött pályázat
 • hallgatói jogviszony szüneteltetése a pályázat benyújtásának vagy elbírálásának félévében
 • plágium, más szerzői jogát sértő pályázat


A pályázatokat csak a fenti tartalmi szempontok alapján lehet benyújtani, hiánypótlásra nincs lehetőség.

A kiíró fenntartja a jogot a pályázat visszavonására, amennyiben a pályázati határidőre nem érkezik legalább öt-öt darab érvényes pályázati anyag, külön a KÜT, külön a művész szekcióban.

A Bizottság döntése ellen fellebbezésnek helye nincs.