Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility ESC Jobs&Traineeship | Budapesti Metropolitan Egyetem

ESC - Jobs & Traineeship

Az Európai Szolidaritási Testülethez benyújtott „Inclusive and efficient traineeship and employment programmes at METU” című pályázatunk 27 130 euró maximális összegű támogatásban részesült. 

A projekt 5 gyakornok és 5 munkavállaló fiatal számára valós munkakörnyezetben lehetőséget nyújt személyes fejlődésre, szakmai tapasztalatok szerzésére, e folyamat hatásaként a foglalkoztathatóságuk nagymértékű javulást eredményez. Bár a résztvevők többsége helyi (hazai), de az egyetem nemzetközi légköre interkulturális, idegen nyelvi kompetenciák fejlesztését is biztosítja.


A projekt célcsoportja kettős. Egyfelől gyakornokok foglalkoztatását célozza, akik számára szakmai előmeneteli lehetőséget kínálunk fel, valós vállalati környezetben gyakorlati tapasztalatok megszerzését biztosítjuk, folyamatos mentorálással, a már ismert oktatók és munkatársak segítségével. Utóbbi révén kiszámítható, stabil munkakörnyezetet és feltételeket tudunk a számukra

biztosítani, egyfajta „inkubátorházat”, amelyet kellően komfortosnak érezhetnek azelőtt, hogy kilépnének a munkaerőpiacra úgy, hogy utána már nemcsak az iskolapadot hagyják maguk mögött, hanem az egész iskolai, tanulási környezetet is.

Előnyök az egyetem számára:

- diákjaink karrierének, szakmai előmenetelének a támogatása már a tanulmányaik alatt,

- jól képzett munkaerőhöz jut az egyetem a saját „neveltjei” köréből,

- tanár – diák kapcsolat további mélyítése, ápolása,

- a diákok a tanárokkal és a dolgozókkal együtt vesznek részt a közös munkakörnyezet és a közös munkakultúra kialakításában.

Másfelől fiatal munkavállalókat is kívánunk foglalkoztatni: 30 év alatti fiatal munkavállalók számára új, kihívásokkal teli, de stabil, kiszámítható, rugalmas munkakörnyezet (pl. home office) biztosítunk, folyamatos mentorálással, beilleszkedést segítő programokkal, stb.

Az egyetemen, amely piaci szereplő, szerzett munkatapasztalat sokat jelenthet a fiatalok karrierjében, akik számára folyamatos előmeneteli lehetőséget, az Erasmus mobilitási programokba való bekapcsolódás lehetőségét és ezáltal külföldi munkatapasztalat megszerzését is felkínáljuk.

Előnyök az egyetem számára:

- fiatalos környezet a hallgatókat és oktatókat támogató munkakörökben, akik könnyebben reagálnak az új világ, a multikulturális és soknyelvű környezet kihívásaira,

- a többnyire fiatal hallgatókkal (különösen a külföldiekkel) hasonló korú munkavállalók foglalkoznak, segítik, őket, akik “közös nyelvet beszélnek”, így hatékonyabb a támogatási folyamat,

- saját, jól képzett munkaerő, akik közvetlenül az egyetemen “nevelkednek”, itt szerzik első vagy második munkatapasztalatukat,

- folyamatos utánpótlás biztosítása.

A projekt futamideje: 2020. 09.15 – 2022. 09. 14