Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility esélyegyenlőségi tanácsadás | Budapesti Metropolitan Egyetem

esélyegyenlőségi tanácsadás

Szilassy-Sebestyén Krisztina, a Budapesti Metropolitan Egyetem esélyegyenlőségi koordinátora vagyok. Ezúton szeretném felajánlani a segítségemet és támogatásomat, hogy megismerd a fogyatékossággal élő hallgatók számára az Egyetemen kínált lehetőségeket, szolgáltatásokat.

Akár a tanulmányokkal kapcsolatban merül fel kérdésed, kérésed, észrevételed, akár a mindennapi ügyek intézésében szeretnél segítséget kérni, fordulj hozzám bizalommal!

Esélyegyenlőségi koordinátorként a METU fogyatékossággal élő hallgatóinak segítése, támogatása a feladatom:

 • Regisztrálom a fogyatékossággal élő hallgatókat, felmérem az igényeiket.
 • Felvilágosítást adok a tanulmányok során alkalmazható segítségnyújtásról, segítem a tanulmányi mentességeket, a könnyítésekkel kapcsolatos kérelmek, igazolások összeállítását.
 • Tájékoztatom a hallgatókat a részükre biztosított lehetőségekről, szolgáltatásokról.

Milyen ügyben fordulhatsz hozzám?

 • Ha fogyatékossággal élsz, ha ezért segítségre szorulsz, de még nem merted senkinek sem elmondani problémádat.
 • Ha tájékoztatást szeretnél a fogyatékossággal élő hallgatók számára biztosított lehetőségekről, szolgáltatásokról.
 • Ha ismert problémád miatt tanulmányaidat csak könnyítéssel, mentesítéssel tudod elvégezni.
 • Ha szükségét látod annak, hogy hallgatói csoportod, társaid szemlélete, problémáddal szembeni fogékonysága, érzékenysége fejlődjön.
 • Ha szeretnéd, hogy hallgatótársaid segítsége hatékonyabb, szakszerűbb legyen.
 • Ha szeretnél segítője lenni egy fogyatékossággal élő hallgatónak.

TANÁCSADÁS ÉS FOGADÓÓRA

Az oktatási időszakban, előzetes bejelentkezés (esely@metropolitan.hu) alapján a megadott helyszínen és időpontban.

Szilassy-Sebestyén Krisztina
Esélyegyenlőségi Bizottság elnöke
esélyegyenlőségi koordinátor

Regisztráció és a regisztráció megújítása

Ahhoz, hogy szolgáltatásainkat igénybe vehesd, REGISZTRÁCIÓRA van szükség. A regisztrációs adatlap tartalmazza

 • a neved,
 • NEPTUN kódod,
 • a fogyatékosság típusát.

A regisztrációhoz mellékelned kell a fogyatékosság típusáról és mértékéről szóló szakvéleményt is.

A tanulmányi könnyítéseket akkor tudod igénybe venni, ha személyesen regisztrálsz az esélyegyenlőségi koordinátornál. Ehhez előzetesen egyeztess időpontot az esely@metropolitan.hu e-mail címen!

A regisztráció során megadott személyes adataidat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény alapján kezeljük, illetve a továbbiakban kizárólag statisztikai céllal használjuk fel.

Regisztrált hallgatóként a Budapesti Metropolitan Egyetem Esélyegyenlőségi Szabályzata alapján lehetőséged van többek között:

 • tanulást segítő eszközöket kölcsönözni (pályázat útján)
 • egyéni segítőt igénybe venni
 • az akadálymentes közlekedési lehetőségekről információt szerezni és az akadálymentességgel kapcsolatban javaslatokat tenni
 • bizonyos esetekben plusz felkészülési időt kérni a vizsgák során
 • szóbeli vizsga helyett írásbelit tenni és fordítva
 • a törvény által meghatározott esetben mentesülhetsz a nyelvvizsga követelményei vagy annak egy része alól

Regisztrációhoz szükséges igazolások

 • Ha a fogyatékosságod, sajátos nevelési igényed már a középfokú tanulmányok alatt is fennállt, és tanulmányaid, illetve az érettségi vizsga során kedvezményben részesültél, akkor a fogyatékosság, sajátos nevelési igény a megyei (fővárosi) pedagógiai szakszolgálati intézmények, illetve azok megyei vagy országos szakértői bizottságként eljáró tagintézményei (valamint jogelődjeik közül a tanulási képességvizsgáló szakértői és rehabilitációs bizottságok, és az országos szakértői és rehabilitációs bizottságok) által kibocsátott szakértői véleménnyel igazolható. Fogyatékosság esetében a következő bizottságok szakvéleményeit tudjuk elfogadni:
  • hallássérült: Hallásvizsgáló Országos Szakértői és Rehabilitációs Bizottsága
  • látássérült: Látásvizsgáló Országos Szakértői és Rehabilitációs Bizottság
  • mozgássérült: Mozgásvizsgáló Országos Szakértői és Rehabilitációs Bizottság
  • beszédfogyatékosság: Beszédvizsgáló Országos Szakértői és Rehabilitációs Bizottság
  • autizmus: fővárosi és megyei szintű Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottságok, Autizmus Alapítvány és Kutatócsoport, Vadaskert Kórház és Szakambulancia
  • diszlexia, diszgráfia és diszkalkulia esetén kizárólag a fővárosi és megyei szintű Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottságok, Pedagógiai Szakszolgálatok szakvéleményeit tudjuk elfogadni (Nevelési Tanácsadó igazolása a hatályos törvények alapján nem fogadható el!)
 • Ha a fogyatékosságod, sajátos nevelési igényed a középfokú tanulmányok ideje alatt nem állt fenn, illetve fogyatékosságra, sajátos nevelési igényre tekintettel a tanulmányaid és az érettségi vizsga során nem részesültél kedvezményben, a fogyatékosság a rehabilitációs szakértői szerv, illetve annak jogelődei által kibocsátott szakértői véleménnyel igazolható.
 • Külföldön élő, Magyarországon lakóhellyel nem rendelkező hallgatóként a Budapest Fővárosi Kormányhivatal III. Kerületi Hivatalának részeként működő Rehabilitációs Ellátási és Szakértői Főosztálya (1035 Budapest, Váradi u. 15. vagy 1146 Budapest, Thököly út 82. vagy 1590 Budapest Pf. 155.) által kiállított szakvéleménnyel tudod igazolni fogyatékosságodat. A vizsgálatra való jelentkezéshez legalább EU-s vagy nemzetközi TAJ-számmal kell rendelkezned. Nem magyar állampolgárként, ha nem rendelkezel a vizsgálathoz szükséges adatokkal, akkor a külföldön kiállított BNO-kóddal ellátott szakértői vélemény hiteles fordításával tudod igazolni fogyatékosságodat.

Szabályzatok, törvények, jogszabályok

Budapesti Metropolitan Egyetem Hallgatói Követelményrendszerének a Fogyatékossággal Élő Hallgatók Esélyegyenlőségének Biztosításáról szóló VIII. Fejezete 

A Budapesti Metropolitan Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata I. kötet 10. melléklet  -  Esélyegyenlőségi Szabályzat 

A Budapesti Metropolitan Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata I. kötet 11. melléklet  -  Esélyegyenlőségi Terv

A fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló egyezmény és az ahhoz kapcsolódó Fakultatív Jegyzőkönyv kihirdetéséről szóló 2007. évi XCII. törvény

A fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény

Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény

A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény

87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról

Archívum

Korábbi, hatályon kívüli szabályzatainkat találod meg itt.

Esélyegyenlőségi Szabályzat 2020.09.01-ig

taggle vége

TAJEKOZTATO_2020.pdf

REGISZTRÁCIÓS ADATLAP.docx

NYELVVIZSGA ALÓLI FELMENTÉSI KÉRELEM.doc

SZAKDOLGOZAT NYELVTANI ÉS NYELVHELYESSÉGI ÉRTÉKELÉS.doc

PÁLYÁZAT TANULÁST SEGÍTŐ ESZKÖZÖKRE.docx