Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Építészet és Design Tanszék | Budapesti Metropolitan Egyetem

Építészet és Design Tanszék

Tanszékvezető: Csizmadi Péter DLA, egyetemi docens, építész, vezető tervező

Az Építészet és Design tanszéken oktatott komplex elméleti és gyakorlati ismeretek, az ezeket tömörítő szakok az emberi környezet tér- és tárgykultúrájának széles palettáját fedik le. Oktatásunk során különösen nagy hangsúlyt fektetünk a mesterségbeli tudásra, az alkotó kreativitásra, és innovatív gondolkodásra. A korszerű tárgyi környezet és annak naprakész fejlesztése lehetővé teszi, hogy hallgatóink a 21. század társadalmainak kihívásaira egzakt válaszokat találjanak.

Környezetkultúra alapszakunk, mint művészetközvetítő képzés betekintést enged az építészet, belsőépítészet, formatervezés és urbanisztika világába. Alkalmas arra, hogy a hallgatók a környezet alakításával kapcsolatos több területet megismerjenek, próbáljanak válaszokat találni az emberi-környezeti problémák megoldására, terek és tárgyak egységes építészeti szemléletű felfogására, műalkotások bemutatására, valamint az ezekben rejlő értékek közvetítésére. Belsőépítészet specializáción fókuszba kerül az építészeti tér funkcionális használata, atmoszférája - a formák, az anyagok, a színek és a fény, figyelmet fordítva a környezet- és egészségtudatos szempontokra és a fenntarthatóságra is. A belsőépítészet a meglévő tereken és struktúrákon belül és azok körül kialakított környezetként definiálható. Mint szakma, a terek hatalmas skálájának tervezésére és kialakítására terjed ki, beleértve, de nem kizárólagosan a lakó-, szabadidős, kulturális, kiskereskedelmi, irodai, egészségügyi, vendéglátó- és intézményi tereket. Szorosan összefonódik a különböző tervezési tudományágakkal, például az építészettel és a formatervezéssel.

MA szakjaink (Belsőépítész tervező művész, ÉpítőművészFormatervező művész) mindezen célok elmélyítésére és újabb lehetőségek kibontakozására adnak megfelelő szakmai és tárgyi hátteret.


SZAKMAI PARTNEREK:
Europa Design Hungary Zrt., Reneszánsz Kőfaragó Zrt., Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár, EDAG Engineering GmbH - EDAG Hungary Kft., VIDEOTON Elektroplast Kft., CAD-Terv Kft., Freedee Nyomdai Szolgáltató Művek


K É P Z É S E I N K

Alapképzés


Angolul tanulható alapképzés


 


MesterképzésekSzakirányú továbbképzés

Tantárgy tematikák

Angol nyelvű órák tematikái

Magyar nyelvű órák tematikái